Hallituksen väkipakolla ajamat kunta- ja sotesotkut ovat edesvastuuttomia. Oikeastaan suomen kielessä pitäisi olla edesvastuuton -sanaa vahvempi sana, sillä nyt kyseessä ovat yksittäisten kansalaisten ja koko yhteiskunnan kannalta poikkeuksellisen merkittävät asiat.

Ensinnäkin lähtökohta, suuruuden ihannointi silloin, kun kyseessä ovat palveluja tuottavat kunnat, on mututuntumaa ja ehdottomasti väärä. Mitkään tilastot tai tutkimukset eivät todista, että suuri kunta pystyisi tuottamaan palvelut tehokkaammin. Päinvastoin, sillä suurimat kunnat tuottavat palvelut jopa neljänneksen kalliimmalla per asukas kuin keskikokoiset maaseutukunnat. Tämä on täysin kiistaton tosiasia.

Lähes kaikki hallituksesta riippumattomat asiantuntijat tyrmäävät kunta- ja sotehimmelit, joten tästäkin syystä hallituksen ja hallituspuolueiden toiminta on harvinaisen edesvastuutonta.

Ikävä kyllä näin ollen on todettava, että tervettä järkeä ja vastuullisuutta ei löydy hallituksen ministereiden eikä hallituspuolueiden kansanedustajien taholta.

Siksi vetoan kuntapäättäjiin, myös hallituspuolueita edustaviin kuntapäättäjiin: Älkää hyväksykö ylhäältä tulevaa painostusta. Puolustakaa rohkeasti demokraattista päätöksentekoa, oman kuntanne itsenäisyyttä ja lähipalveluja. Älkää siis hyväksykö kuntanne ja sen asukkaiden kannalta vahingollisia ratkaisuja.

Kunnissa on nyt kuntakapinan aika.

REIJO TOSSAVAINEN