Julkisuudessa on annettu toistuvasti ymmärtää, että oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta tutkisivat pääministerin toimintaa samoista lähtökohdista. Käsitys ei perustu faktoihin, oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta tutkivat pääministerin toimintaa eri lähtökohdista.

Oikeuskanslerilla on tutkittavana väitteitä, jonka mukaan tämä Pekka Himasen tutkimushanke olisi tullut kilpailuttaa hankintalain perusteella.  Kyseiset luulot kilpailuttamisen osalta ovat virheellisiä, koska hankintalaki sallii yleisen oikeustajun vastaisesti tällaisen hankkeen kilpailuttamatta jättämisen eli tässä suhteessa pääministeri Jyrki Katainen on toiminut lain sallimissa rajoissa.

Perustuslakivaliokunnalle jätetty muistutus kymmenen kansanedustajan toimesta, jonka ensimmäinen allekirjoittaja oli Teuvo Hakkarainen, lähtee eri lähtökohdista.  Kyseisessä muistutuksessa pyritään selvittämään onko pääministeri toiminut lainvastaisesti vaikuttaessaan omalla toiminnallaan siihen, että Tekes, Akatemia ja Sitra ovat myöntäneet rahoitusta pääministerin ystävälle vastoin laitosten omia menettelytapoja ja sääntöjä.

Nämä ovat kaksi täysin eri asiaa, tässä jälkimmäisessä pääministeri Katainen on käyttänyt asemaansa näiden virastojen johtajien tosiasiallisena esimiehenä, nimittäjänä sekä rahoittajana, painostaen heitä myöntämään rahoitusta vastoin näiden virastojen sääntöjä.

Oleellista on sääntöjen rikkominen, joka on tapahtunut pääministeri Kataisen painostuksesta pyrkimyksenä hyödyttää pääministerin ystävää Himasta taloudellisesti.

PS VERKKOTOIMITUS