Suomessa toteutettiin 2014-16 susien kannanhoidollisen metsästyksen kokeilu, joka osoittautui erinomaisen toimivaksi. Metsästäjät harvensivat liian suureksi kasvanutta susikantaa. Sen myönteisenä seurauksena myös salakaadot vähenivät, toteaa perussuomalaisten pohjoissavolainen kansanedustaja ja eduskunnan eräkerhon hallituksen jäsen Pentti Oinonen.

Luonto-Liitto ja Oikeutta eläimille -järjestö ovat jättäneet vetoomuksen EU-komissiolle kokeilun lopettamiseksi.

– Se on täyttä hulluutta ja tietämättömyyttä, sillä kannanhoidollinen susien metsästys on paras tapa huolehtia susikannan elinvoimaisuudesta. Kannanhoidollista susien metsästystä on Suomessa harjoitettu EU:n luontodirektiivin mukaisesti, Oinonen parahtaa.

Susimäärät korkeampia

Luonnonsuojelujärjestöjen EU-komissiolle jättämässään vetoomuksessa sanotaan Suomen susikannan olevan noin 200 yksilöä.

– Tämä ei voi pitää paikkaansa, koska Pohjois-Karjalan piirin Suomen Metsästäjäliitolta saamani tiedon mukaan Pohjois-Karjalassa on 16 susilaumaa ja kaksi paria. Yksilöitä on noin 90 kappaletta sekä yksinäisiä susia lisäksi noin 15 prosenttia kannasta. Tämä tarkoittaa sitä, että ensi kesänä pelkästään Pohjois-Karjalassa arvioidaan olevan noin 200 sutta, Oinonen oikoo.

– Sudet tappavat vuosittain Suomessa nelisenkymmentä koiraa. Ne tappavat myös muita kotieläimiä sekä aiheuttavat asutusalueilla liikkuessaan suurta pelkoa ihmisissä.

Kannanhoidolla sopuisaa yhteiseloa

Oinonen kuitenkin muistuttaa, että sudet ovat ja pysyvät osana Suomen luontoa.

– Järkevällä kannanhoidolla edistämme sopuisaa yhteiseloa susien ja ihmisten välillä.