Torstaina lähetekeskustelussa oleva kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista on saanut kansalaisten keskuudessa ristiriitaisen vastaanoton. Aloitteen kannattajat keräsivät aikanaan tarvittavan määrän allekirjoituksia, mutta nyt myös lakimuutoksen vastustajat ovat käynnistäneet nimien keruun kansalaisadressiin adressit.com-sivustolla.

– Sen on käynyt allekirjoittamassa jo lähes 41 000 kansalaista, vaikka aloitetta ei ole juuri mainostettu. Lisäksi mm. seurakunnissa on kerätty nimiä paperilistoille. Mediakin on ollut asiasta täydellisen vaitonainen, kun taas nyt käsittelyssä oleva aloite on saanut alusta saakka poikkeuksellisen laajan huomion, perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Oinonen ihmettelee.

Lapsi ei ole pelinappula

Oinosen mielestä yksi tärkeimmistä perusteluista perinteisen avioliittokäsityksen puolustamiselle on lapsen oikeuksien turvaaminen. Lapsella tulee jatkossakin olla oikeus sekä isään että äitiin.

– Tämä on subjektiivinen oikeus. Sen sijaan aikuisella ei ole subjektiivista oikeutta vanhemmuuteen. Lapsi on aina isänsä ja äitinsä yhteinen lahja. Lapsi ei ole pelinappula tai väline, jonka avulla aikuisella on oikeus toteuttaa itseään, Oinonen painottaa.

– Nyt käsittelyssä oleva kansalaisaloite sisältää myös oikeuden perheen ulkopuoliseen adoptioon. On myös syytä huomioida, että lain hyväksyminen saattaisi entisestään vaikeuttaa heteroparien mahdollisuuksia adoptoida lapsia ulkomailta.

Yhteiskunta tarvitsee arvot

Oinonen sanoo tiedotteessaan haluavansa antaa kansalaisille viestin, ettei perinteisen avioliittokäsityksen puolustamista tarvitse hävetä. Avioliiton suojeleminen yhden naisen ja yhden miehen välisenä liittona on Oinosen mielestä ”hyvää ja oikein”.

– Yhteiskunta tarvitsee arvot, joihin se voi nojata ja luottaa. Nyt vaarana on se, että Suomi etenee pienin askelin kohti täydellistä arvotyhjiötä. Jos sukupuolineutraalia avioliittoa vaativa aloite menee läpi, on vain ajan kysymys, milloin eduskunta keskustelee muun muassa sijaissynnytyksen ja moniavioisuuden sallimisesta.

PS VERKKOTOIMITUS