Kansanedustaja Pentti Oinonen on jättänyt tänään opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimuspyynnön Luonto-Liitolle myönnettyjen avustusperusteiden oikeellisuudesta.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan (mm. Maaseudun tulevaisuus 4.3. ja 6.3.) Luonto-Liiton jäsenten ikäjakaumassa on suurta epätietoisuutta. Nuorisotyön avustuksia säätelevässä asetuksessa valtionapua hakevilta järjestöiltä edellytetään, että avustettavan järjestön jäsenistä kaksi kolmasosaa tulisi olla alle 29-vuotiaita. Edellä viitattujen lehtitietojen mukaan vain noin 40% Luonto-Liiton jäsenistä täyttää alle 29-vuotiaan vaatimuksen, loput jäsenet ovat yli-ikäisiä.

Kansanedustaja Pentti Oinonen jää odottamaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä selvitystä asiasta.

PS VERKKOTOIMITUS