Keskustan ja perussuomalaisten eduskuntaryhmät lähettivät keskiviikkona yhteisen vetoomuksen kuntapäättäjille. Vetoomuksessa korostettiin sote- ja kuntauudistuksen poikkeuksellisia vaikutuksia sekä sitä, ettei näiden kanssa tule tehdä hätiköityjä ratkaisuja.

Keskustan kansanedustaja Juha Rehula ja perussuomalaisten kansanedustajat Kaj Turunen ja Reijo Tossavainen esittelivät vetoomuksen yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Vetoomus kokonaisuudessaan ohessa:


Vetoomus kuntapäättäjille

Hallitus ajaa sote- ja kuntauudistusta jääräpäisesti eteenpäin. Hallituksesta riippumattomat asiantuntijat tyrmäävät hankkeet.  Perusteluna tälle on kunnallisen itsehallinnon, valtion ja kuntien talouden sekä kansalaisten tasavertaisten palvelujen saannin kannalta haitalliset ratkaisut.

Hallituksen esittämät ratkaisut johtavat palvelujen karsimiseen, toimintojen monimutkaistumiseen ja hallintobyrokratian kasvuun. Tämä aiheuttaa kustannusten nousua. Päätöksenteko etääntyy yhä kauemmaksi kuntalaisilta pienen piirin käsiin.

Sote- ja kuntauudistus on suomalaisten kannalta poikkeuksellisen kattava asiakokonaisuus. Tämän vuoksi ei pidä tehdä hätiköityjä tai pakotettuja ratkaisuja. Kuntalaisten kannalta keskeisimpinä tavoitteina on oltava tasa-arvoiset ja palvelut turvaavat ratkaisut.

Keskustan ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmien näkemyksen mukaan  laaja palvelu- ja hallintouudistus on valmisteltava kaikkien puolueiden yhteistyönä. On kuultava ja kuunneltava parhaita asiantuntijoita. Tämä työ on aloitettava viimeistään 2015 eduskuntavaalien jälkeen.

Eduskuntaryhmät vetoavat kuntapäättäjiin: Nyt tulee päättää kuntien oman päätöksenteon puolesta. On korostettava palvelujen säilyttämisen tärkeyttä sekä kuntien välistä yhteistyötä.

Tässä vaiheessa ei ole tarvetta tehdä päätöksiä hallituksen esittämällä tavalla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
Keskustan eduskuntaryhmä


Reijo Tossavainen odottaa oman asiansa ymmärrystä kunnan valtuutetuilta ja erityisesti perussuomalailta ja keskustalaisilta kuntapäättäjiltä. Hän täsmensi vetoomuksen sanomaa:

– Perussuomalaisten ja keskustalaisten mutta myös muiden valtuutettujen on hyvä ymmärtää, että kunnissa ei nyt tehtäisi hätiköityjä selvityspäätöksiä vaan odotetaan, että päästään rakentamaan systeemiä, jolla peruskunnat säilytetään. Asiaa tullaan tarkemmin käsittelemään tulevissa Perussuomalainen-lehden numeroissa.

Keskustan kuntatyöryhmän puheenjohtaja edustaja Juha Rehula kertoo, että hallituksen pakkoliitos kiimalle ei löydy vastakaikua.

– Esimerkiksi kotikuntani Hollolan valtuustosta ei ole löydettävissä enemmistöä, joka ajaisi kuntaliitoksia, eikä löydy kyllä monesta muutakaan kunnasta.

Hallituksen esittämät selvityspyynnöt voivat torppaantua jo kunnan-  tai kaupunginhallituksissa, koska niissä on suhteessa sama keskustalaisten ja perussuomalaisten muodostama enemmistö kuin valtuustoissakin.

– Mutta se on tietenkin muistettava, että kunnissa on noudatettava lakeja mutta on oikeus odottaa ja harkita, Rehula korosti.

Keskustan ja perussuomalaisten välillä on paikallistasolla ollut kitkaa. Kansanedustajat uskoivat, että kunnissa voi sopu löytyä samalla tavalla kuten nyt eduskuntaryhmienkin välillä:

– Ajat ovat muuttuneet ja kun puolueiden yhteinen tavoite on peruskuntien säilyttäminen, niin molempien puolueiden eduskuntaryhmät uskovat, että tässä kuntauudistusasiassa löytyy kuntatasolla yhteinen sävel, vakuutti kansanedustaja Turunen.

– Uskon, että perussuomalaiset ja keskustalaiset valtuutetut ympäri maan ottavat viestin vastaan myönteisesti. Uskon myös, että samalle kannalle kääntyvät monien muiden puolueiden lukuisat valtuutetut, toteaa Turunen.

PS VERKKOTOIMITUS