Oulun piispa Jukka Keskitalo kirjoittaa, ettei kirkon kansliapäälliköllä ollut toimivaltaa päättää kumppanuudesta Helsinki-Priden kanssa. Hän toteaa, ettei myöskään kirkkohallituksen johtoryhmällä ollut toimivaltaa asiassa. Näin ollen Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkisyhteisönä ei ole Helsinki-Priden yhteistyökumppani.

Kirkkohallituksen johtoryhmä tiedotti Price-yhteistyökumppanuudesta 18.6.2019.

Aikaisemmin kansliapäällikkönä itse toiminut Keskitalo pohtii kysymystä siitä, onko kirkon yhteistyökumppanuus Helsinki-Priden kanssa tehty asianmukaisesti.

Piispa arvioi asiaa:

”Johtoryhmän kokouksissa toki tosiasiallisesti ”tehdään erilaisia päätöksiä”. Kyse on hallinnollisesti ja juridisesti kuitenkin silloin siitä, että päätösvalta on viranhaltijalla (kansliapäälliköllä ja kirkkoneuvoksilla) siinä määrin, kun sitä on heille delegoitu. Kenen päätösvaltaa johtoryhmä on siis tässä kyseisessä päätöksessä käyttänyt? Osastonjohtajina toimivilla kirkkoneuvoksilla ei ole toimivaltaa koko kirkkohallituksen viraston osalta. Kansliapäällikkö sen sijaan säännösten mukaan johtaa kirkkohallituksen virastoa yleisesti. Nyt tässä julkisuuteen kerrotussa päätöksessä lienee siten hallinnollisesti ja juridisesti kysymys siitä, että kansliapäällikkö on kirkkohallituksen johtoryhmää kuultuaan tehnyt päätöksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kumppanuudesta Pride-Helsingin kanssa.

Seuraavaksi on sitten kysyttävä, onko kansliapäälliköllä toimivaltaa päättää tällaisesta asiasta koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta. Vastaus on yksiselitteisesti ”ei ole”. Tuon em. kansliapäällikön yleisen johtamistehtävän näkökulmasta hänellä todennäköisesti on toimivalta päättää asiasta kirkkohallituksen viraston osalta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukana olo kuitenkin edellyttäisi päätöstä toimivaltaiselta elimeltä, lähinnä kai kirkkohallituksen täysistunnolta tai vähintään virastokollegiolta, ellei sitten katsota, että asiasta päättäminen tai lausunnon antaminen kuuluu piispainkokoukselle. Asiaa ei muuksi muuta myöskään se, että piispojakin olisi tapahtumassa mukana.”

Keskitalo päätyy toteamaan, ettei Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkisyhteisönä ole Helsinki-Priden yhteistyökumppani:

”Onko siis päätös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kumppanuudesta Pride-Helsingin kanssa tehty toimivallan puitteissa. Vastaus on, että ”ei ole”. Johtopäätös tästä on se, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkisyhteisönä ei myöskään ole Helsinki-Priden yhteistyökumppani, vaikka tällainen mielikuva on nyt epäselvällä toiminnalla ja tiedottamisella syntynyt. Tilannetta on kai lähinnä tulkittava niin, että Helsinki-Priden yhteistyökumppanina on puheena olevan päätöksen pohjalta kirkkohallituksen virasto. On harmillista, että tätä seikkaa ei ole syystä tai toisesta haluttu selvästi julkisesti todeta, vaikka ongelmat toimivallan puuttumisesta on tuotu tietoon.”

Toimivallan ylittämistä ovat aikaisemmin kritisoineet myös Savonlinnan kirkkoherra Sammeli Juntunen, Helsingin Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturi, Pälkäneen kirkkoherra Jari Kemppainen ja Lahden Launeen kirkkoherra Heikki Pelkonen. Asiasta kirjoitti Kotimaa24.

SUOMEN UUTISET