Kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tom Packalén (ps.) on tehnyt kirjallisen kysymyksen Tullin järjestämästä harjoituksesta Helsinki-Vantaan lentoasemalla 11.12.2019.

Tullin viestintäjohtaja Mika Parkkonen on lausunut medialle, että oli ensimmäinen kerta, kun näin suuressa mitassa Tulli joutuu disinformaation kohteeksi. Parkkosen mukaan Tullin harjoituksessa oli kyse normaaliin vuosisuunnitteluun perustuvasta harjoituksesta, joka on päätetty jo vuonna 2017.

– Kirjallinen kysymys Tullin harjoituksesta on tarpeen tehdä Al-Holin suomalaisten lasten ja aikuisten palauttamisesta liikkuneiden huhujen kumoamiseksi ja oikeiden tietojen varmistamiseksi, Tom Packalén painottaa.

– Luottamus viranomaistoimintaan halutaan palauttaa myös tämän kirjallisen kysymyksen kautta.

Liittyikö harjoitus al-Hol-leiriläisten palautuksiin?

Packalenin kirjallisessa kysymyksessä todetaan, että eduskunnan opposition, median luoman paineen ja al-Hol-asiaa käsittelevien asiakirjavuotojen takia huhuttiin, että suomalaisten naisten tai lasten palautusaikaa olisi jouduttu lykkäämään. Packalén ihmetteleekin, oliko Tullin toiminta 11.12. Helsinki-Vantaan lentoasemalla alun perin suunniteltu poikkihallinnolliseksi viranomaisoperaatioksi leiriläisten tulon takia?

– Oliko Tullin biologisten uhkien harjoitusajankohta 11.12. sattumaa, kun se osui samalle viikolle Ulkoministeriön koordinoiman al-Hol-leiriläisten palauttamisen kanssa? Osallistuiko Tullin biologisten uhkien harjoitukseen Ulkoministeriön virkamiehiä? Onko Tullin 11.12. järjestämä biologisten uhkien harjoitus merkitty Tullin vuoden 2019 vuosisuunnitelmaan jo vuonna 2017? Onko harjoitus merkitty Tullin toimintasuunnitelmaan 2019? Packalén kysyy.

Mitä harjoitus piti sisällään?

Edelleen kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan, onko biologisten uhkien harjoitus merkitty muiden osallistuneiden viranomaistahojen vuosisuunnitelmiin ja yksiköiden vuoden 2019 toimintasuunnitelmiin. Packalén haluaa tietää, mitä Tullin harjoituksen käsky/suunnitelma sisälsi, ja millä päivämäärällä se oli annettu oman yksikön ja yhteistyöviranomaisten tiedoksi sekä valmisteltavaksi.

– Miksi Tullin biologisten uhkien harjoitukseen osallistui Vantaan kaupunki? Mitkä yksiköt heiltä osallistuivat ja miksi? Onko Vantaan kaupunki ollut aiempina vuosina Tullin biologisten uhkien harjoituksissa mukana, Packalén penää.

Miksi biologisten uhkien vastuuministeriöt eivät olleet mukana?

YETT Strategian mukaan biologisiin uhkiin varautumisen vastuuministeriöitä ovat STM, MMM, PLM, UM, SM ja YM. Packalén ihmettelee, miksi kaikki vastuuministeriöt eivät osallistuneet tähän biologisten uhkien harjoitukseen. Tullin mukaan harjoitus liittyi myös kasvinterveyslainsäädäntöön.

– Löytyykö tämä tieto Tullin harjoituksen suunnitelmasta/käskystä? Vai miten asia etukäteen asianosaisille tiedotettiin? Kasvinterveyslain mukaan toimivaltaiset viranomaiset ovat lain mukaan Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Suomen metsäkeskus. Miksi nämä laissa säädetyt toimivaltaiset viranomaiset eivät osallistuneet Tullin biologisten uhkien harjoitukseen 11.12.? Packalèn ihmettelee.

Suomen Uutiset