Laittomien maassaolijoiden terveydenhoidon laajentaminen nosti myrskyn keskiviikkona eduskunnassa. Lähetekeskustelussa käsiteltiin hallituksen esitystä laajentaa kuntien velvollisuutta antaa hoitoa myös paperittomille, laittomasti maassa oleskeleville ihmisille. Esityksen laati peruspalveluministeri Susanna Huovinen (sd.).

Huovinen joutui heti puolustuskannalle paitsi perussuomalaisia, myös oman puolueensa sekä kokoomuksen edustajia vastaan. Ainoana puolueena esitystä vastusti yhtenäisesti perussuomalaiset.

Rajamäki (sd.) tyrmäsi puoluetoverin esityksen

Lähetekeskustelu alkoi varsin kiintoisasti, kun keskustelun aloitti puhujanpöntöstä ministerin puoluetoveri Kari Rajamäki (sd.), joka on entinen sisäministeri ja toimii nyt valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa. Hän lyttäsi Huovisen esityksen täysin.

”Eihän tässä ole mitään järkeä”

Rajamäen mielestä on yllättävää tuoda eduskuntaan tällainen esitys tilanteessa, jolloin kuntien asema on heikentynyt. Rajamäen mukaan esitys poikkeaa Kuntaliiton näkemyksistä, jonka mukaan lainsäätäjien tulisi pidättäytyä asettamasta uusia velvoitteita. Kuntaliitto piti myös ongelmana, jos paperittomia maahanmuuttajia tuetaan antamalla heille maksuton terveydenhoito. Hän myös ihmetteli myös Lääkäriliiton kantaa, joka tuki hallituksen esitystä. Rajamäen mukaan kukaan ei jää hoidotta nytkään. Myös yleisvaarallisten sairauksien, kuten tuberkuloosin hoitaminen toimii myös Suomessa.

– Paremmat palvelut lisäävät laitonta maahanmuuttoa Suomeen, Rajamäki linjasi.

Perussuomalaisten yksimielinen vyörytys

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Maria Lohela aloitti perussuomalaisten vyörytyksen. Hän huomioi, että esityksen mukaan laittomasti maahan tulleille myönnettäisiin käytännössä täysin maksuton terveydenhoito.

– Maksuttoman palvelutarjonnan laajentaminen lisää kannustamia laittomaan maahantuloon ja laittoman maassaolon jatkamiseen, Lohela korosti.

Myös Lohela ihmetteli, kuinka hallitus lisää tälläkin tehtävällä kuntien tehtäviä näin huonossa taloudellisessa tilanteessa entisestään.

– Suomen ja maailman ongelmia ei ratkaista muuttamalla Suomi koko maailman sosiaalitoimistoksi ja terveyspalvelujen tuottajaksi, Lohela linjasi.

Hän muistutti, etteivät Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan ne on rakennettu kovalla työllä. Suomalaiset maksavat veroja ja sairausvakuutusmaksuja palvelujen rahoittamiseksi.

– Palvelut eivät siis ole millään muotoa ilmaisia, vaan joku maksaa niistä aina, Lohela muistutti.

Ihmisoikeudet ovat kunnossa

Esitystä perustellaan vetoamalla ihmisoikeuksia koskeviin lakeihin sopimuksiin. Lohelan mukaan asiat ovat jo kunnossa.

– Terveyspalvelumme ovat omalla kustannuksella jo kaikkien käytettävissä ilman minkäänlaista syrjintää. Muiden oikeus käyttää terveydenhoitopalveluita ei muutu automaattiseksi suomalaisten velvollisuudeksi niiden maksamiseen.

Lohela ihmetteli myös, kuinka viranomaiset vetävät asiassa eri suuntiin: poliisin velvollisuuksiin kuuluu poistaa maassa laittomasti oleskelevat henkilöt maasta, mutta toiset viranomaiset järjestävät palveluita laittomille maassaolijoille ilman velvollisuutta ilmoittaa laittomasta maahanolosta muille viranomaisille.

– Eihän tässä ole mitään järkeä, Lohela manasi.

Ei heitteille, mutta maassaolo selvitettävä

Hän korosti, että kiireellistä hoitoa annetaan nytkin sitä tarvitseville, kuten pitääkin.

– Ketään ei saa koskaan jättää heitteille. Palvelutaso voitaisiin muuten pitää ennallaan. Hoidosta aiheutuvat kulut voitaisiin maksaa vaikkapa toimeentulotuesta. Toimeentulotuen saaminen taas edellyttäisi ilmoittautumista viranomaisille, jolloin maassaolon eedellytykset tulisi käsiteltyä, Lohela suunnitteli.

Paperittomuus houkuttaa rikollisuuteen

Olli Immonen (ps.) piti esitystä järjettömänä samaan aikaan, kun kunnat kamppailevat riittämättömillä resursseilla kotimaan asukkaiden palveluiden kanssa. Jo nyt hallitus määrää kunnille liikaa tehtäviä.

– Puhumattakaan siitä, mitä muita ongelmia paperittomien maahanmuuttajien houkuttelu synnyttäisi: heillä ei olisi edellytyksiä tulla toimeen maassamme, mikä voisi lisätä houkutuksia rikollisuuteen. Ilman asuntoa ja työtä olevat maahanmuuttajat lisäisivät turvattomuuden tunnetta suomalaisten keskuudessa, Immonen korosti.

”Maksukyvyn puute ei saa olla este?”

Immonen sanoo, että vaikka hallituksen esitys korostaa palvelun olevan maksullista, niin maksukyvyn puute ei saisi olla esteenä palvelun saamiselle.

– Näin ollen viime kädessä maksuvelvollisuus siirtyisikin suomalaisille veronmaksajille, Immonen korosti.

Immonen nosti esille synnytykset. Hän muistutti nykyisenkin lain turvaavan tällaiset palvelut ja yleisvaaralliset tauditkin on pidetty aisoissa.

Synnytysturismia?

– Jos esitys hyväksytään, tulee maahamme suuntautumaan entistä enemmän synnytysturismia. Esimerkiksi Britanniassa terveysturismi aiheuttaa jopa 95 miljoonan euron vuotuisen rasituksen terveydenhoitojärjestelmälle. Vuonna 2012 peräti kahta kolmesta potilaasta ei voitu laskuttaa hoidosta, koska heitä ei voitu tunnistaa, Immonen paljasti.
Tämä antaa viitteitä, mihin Suomessakin voidaan joutua, jos esitys hyväksytään.

– On käsittämätöntä, että olemme Suomessa tekemässä samanlaisia virheitä, joista muissa maissa pyritään korjaamaan. Suomen ei tule pyrkiä koko maailman pelastajaksi, vaan sen tulee huolehtia omista kansalaisistaan, Immonen totesi.

Hän suuntaisi varoja mieluummin laittomien maahanmuuttajien kiinni saamiseen ja maassaolo-oikeuden käsittelyn nopeuttamiseen.

Mäntylä varoittaa uusista velvoitteista

Varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä (ps.) piti esitystä periaatteellisena perussuomalaisille. Hän varoitti esityksen avaavan uusia velvoitteita. Hän kertoi esityksen perusteluissa olleen Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) raportin, jossa kaavailtiin toimeentulotuen avaamista jatkossa myös paperittomien käyttöön.

– Se paperi löytyy, voin näyttää sen teille, hän sanoi. Se löytyy THL:n raportista sivuilta 74-75, Mäntylä kertoi jälkeenpäin eduskunnan käytävällä.

Kun esityksessä arvioidaan paperittomien määräksi 1000-2000, poliisi arvioi määräksi jopa 7000. Esityksen mukainen puoli miljoonaa ei riitä. Arvio 1000 eurosta henkilöä kohti on absurdi, hän sanoi ja muistutti HIV-hoitojen maksavan 20 000 euroa vuodessa.

– Montako potilasta hoidetaan puolella miljoonalla eurolla, hän kysyi.

– Tämä on pilkantekoa suomalaisia kohtaan, kuinka kehtaatte tuoda tällaisen esityksen tänne, Mäntylä moitti Huovista.

Huovinen: Kuntaliitto vastustaa kaikkea

Ministeri Huovinen puolusti esitystään varsin viileästi. Hän sanoi Kuntaliiton vastustuksesta, että sehän vastustaa kaikkia muitakin esityksiä – tässä siitä vaan tulee härkänen. Hän ei uskonut, että terveyspalveluista tulisi vetovoimatekijä.

– Ruotsissa on vastaava järjestely paperittomille, eikä Ruotsissa ole noussut tällaista vetovoimatekijää, vaikka maa on huomattavasti monikulttuurisempi kuin Suomi, Huovinen sanoi varsin monimietteisesti.

Hänen mielestään mm. päivystyksen kustannukset pienenevät, kun vaivat hoidetaan ajoissa, ennen kuin ongelmat pahenevat. Tämä on erityisen tärkeää tällaisena ebola-aikana, ministeri tuumaili.

Ruotsissa lääkäri ilmoittaa rikollisen

Mika Niikko (ps.) muistutti, että Ruotsissa, jossa on vastaava järjestelmä käytössä, terveysviranomaiset on velvoitettu kertomaan muille viranomaisille, jos asiakkaan epäillään syyllistyneen rikokseen.

– Suomessa taas on niin tiukka tietoturva, ettei täällä ilmoiteta mihinkään, Niikko ihmetteli ja kaipasi asiaan muutosta.

Myös kokoomuksen Pia Kauma piti ebola-vertausta kaukaa haettuna ja toivoi, että hallitus toisi kuntien kuluja vähentäviä esityksiä, ei lisääviä. Vasemmistoliiton Erkki Virtanen arveli joutuvansa ehkä moittimaan oppositiossa hallituksen esityksiä, mutta sen tekeekin nyt kokoomus. Keskustan Mauri Pekkarinen ihmetteli myös Niikon tavoin, miksei lääkäri voi ilmoittaa laitonta maahanmuuttajaa viranomaisille.

– Tämä on erityisen vaikeasti ymmärrettävää tässä asiassa, Pekkarinen muotoili.

Ben Zyskowicz (kok.) korosti, ettei mikään taho ole todennut Suomen rikkovan mitään ihmisoikeusjärjestelyä – eikä voikaan, koska Suomi on mukana näissä kaikissa.

Veli-Pekka Leskelä

Tagit