Perussuomalaiset esittää Yle-veron indeksiveron korotuksen hylkäämistä. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä jätti asiasta vastalauseen tänään perjantaina eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa.

Yle-veron kooksi on määritelty alunperin 500 miljoonaa euroa. Indeksikorotus korottaisi tätä noin 10 miljoonaa euroa. Perussuomalaisten mielestä myös Yleisradion pitäisi osallistua vaikeina aikoina yhteiskunnan säästötalkoisiin.

– Maksuperusteiden muutokset ovat yhdelle henkilölle määrällisesti marginaalisia, mutta Perussuomalaiset näkevät asiassa periaatteellisen ristiriidan. Perussuomalaiset haluavat muistuttaa, että hallitus on jo taloudellisiin syihin vedoten jäädyttänyt muun muassa lapsilisien indeksikorotukset, valiokunnan perussuomalaiset muistuttavat.

Oppositiota syrjittiin

Valiokunnan jäsen Ville Vähämäki perustelee vastalausetta myös sillä, että oppositio jätettiin ulos siitä kokouksesta, jossa päätettiin lähettää Yle-veroasia Ylen hallintoneuvoston pohdittavaksi, vaikka aina aiemmin Yleä käsiteltiin koko eduskunnan voimin.

– Katsomme, että hallitusryhmät rikkoivat yleveron osalta parlamentaarisen käsittelytavan, Vähämäki moittii.

Perussuomalaiset eivät väheksy Ylen asemaa yhtenä merkittävä tiedotusvälineenä Suomessa. Ylellä on valtion tiedotusvälineenä valtaa, mutta myös paljon vastuita.

Parin prosentin vaje hoituisi hallinnolla

– Perussuomalaiset eivät kuitenkaan näe, että rahoituksen kahden prosentin muutos suuntaan tai toiseen tulee merkittävästi parantamaan, saati huonontamaan Ylen tuottamaa sisältöä. Kahden prosentin sopeutus omaan toimintaan vaatii vain johto- ja organisointitaitoja, joita nyt tarvitaan korostetusti.

Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että lakiesitys indeksikorotuksesta hylätään.

Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajana toimii perussuomalaisten kaajanilainen kansanedustaja Pentti Kettunen. Siihen kuuluu oululaisen Vähämäen lisäksi myös Kauko Tuupainen Jyväskylästä.

Veli-Pekka Leskelä