Perussuomalaiset ovat kuntavaalien päähaastaja. Kattavat, maanlaajuiset ehdokaslistat ja hyvä ehdokasasettelu mahdollistavat vuosikymmeniä hallinneiden valtalinnakkeiden haastamisen. Gallupmenestys on taottava vaalityöllä ääniksi.
Kaupunkien sinipunaiset aseveliakselit ja pienten maalaiskuntien keskustan yhden puolueen ylivallan kunnat on nyt herätettävissä uuteen poliittiseen todellisuuteen, uudistamaan ja uudistumaan.

Perussuomalaiset ovat onnistuneet yhdistämään kaupunkien ja maaseudun asian. Vahva nousumme kattaa suuret kaupungit, maaseutukaupungit ja syrjäseudut. Maksaa vaivan miettiä, Miten tässä on onnistuttu? Politiikka ja käytännön korjausesitykset on viety suoraan kansalaisille ilman byrokraattisia välikäsiä. Perussuomalaiset on uudistusväylä, tarpeeksi voimakas ja kykenevä voittamaan.

Perussuomalaiset olivat käytännössä ainoa poliittinen puolue, joka onnistui kasvattamaan ehdokasmääräänsä, peräti 2500 ehdokkaan lisäys viimekertaiseen. Tämä kertoo puolueen vetovoimasta, pidettiin siitä tai ei.

Kuntavaalien kaksi suurta kysymystä ovat palvelut takaava kuntauudistus ja se kuka valtaa kunnissa käyttää. Perussuomalaiset ovat valmiita vastuuseen ja uudistamaan sekä Suomen kuntapolitiikan rakenteet että vallankäytön totutut kuviot.

Timo Soini