Perussuomalaiset kansanedustajat ovat tunnollisia vaikuttajia. Tämä kävi ilmi, kun tutkittiin kansanedustajien osallistumista eduskunnan täysistuntoihin.

Iltalehti otti 14.5.2013 ilmestyneessä jutussaan selvää kansanedustajien poissaoloista huhtikuun loppuun mennessä pidetyistä täysistunnoista. Jutun ja sen yhteydessä julkaistun tilaston perusteella voi päätellä, että perussuomalaiset kansanedustajat ovat keskimääräistä tunnollisempaa väkeä istumaan täysistunnoissa – oman puolueen edustajien nimet painottuivat selvästi listan alapäähän.

Esimerkiksi Vesa-Matti Saarakkalalla ja Kauko Tuupaisella ei poissaoloja ollut tullut ainuttakaan. Pietari Jääskeläinen, Lea Mäkipää, Mika Niikko, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Reijo Tossavainen olivat kukin olleet täysistunnosta poissa vain yhden kerran.

Haavistoa ei juuri näy

Poissaolotilastojen kärjessä loistivat RKP, vihreät ja kokoomus. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajalle, ex-ministeri Ulla-Maj Wideroosille poissaoloja oli kertynyt peräti 47. Myöskään vihreiden eduskuntatyhmän puheenjohtajaa, presidentiksikin pyrkinyttä Pekka Haavistoa ei usein täysistunnosta bongaa – hänelle poissaoloja oli kertynyt 44. Myös kokoomuksen Sampsa Kataja on loistanut täysistunnoissa 37:llä poissaolollaan.

Iltalehti keräsi tiedot eduskunnan pitämästä kansanedustajien poissaolotilastosta. Poissaolomerkintää ei tule, mikäli kansanedustaja on poissa johonkin eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän takia, kuten valiokunnan matkoilla tai Pohjoismaiden neuvoston kokouksissa. Iltalehti ei myöskään laskenut mukaan sairaudesta tai perhevapaasta aiheutuneita poissaoloja, vaan tilastossa huomioitiin ainoastaan niin sanotut ”muut poissaolot”. Puhemiehistö ja ministerit jätettiin myös selvityksen ulkopuolelle. Täysistuntopäiviä oli huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 261.

Eduskunnan vanhimmalla ei yhtään poissaoloa

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Kauko Tuupainen Jyväskylästä on paitsi eduskunnan vanhin, myös yksi aktiivisimmista täysistuntoihin osallistuvista kansanedustajista. Tällä vaalikaudella hänelle ei huhtikuun loppuun mennessä ollut kertynyt vielä ainuttakaan poissaoloa.

– Minut on kansan mandaatilla valittu edustamaan suomalaisia Keski-Suomen vaalipiiristä, ja yksi tapa hoitaa tätä tehtävää on pyrkiä olemaan aina paikalla eduskunnan täysistunnoissa. Minulle on käynyt sillä lailla hyvin, että muut luottamustehtäväni eivät ole muodostuneet rasitteeksi tai esteeksi täysistuntoihin osallistumiselleni, Tuupainen kertoo.

Tuupainen haluaa korostaa valiokuntien mietintöjen merkitystä, jotka esitellään aina täysistunnoissa. Täysistuntoon osallistuminen on ainoa mahdollisuus muiden kuin omien valiokuntien mietintöjä suusanallisesti kommentoida, jos aihetta on.

– Minusta kansanedustajan tehtävä on olla aina paikalla, kun asioita käsitellään. Myös valiokuntatyö on tärkeää. Ymmärrän toki niitäkin, jotka ovat kovasti verkostoituneita ja hoitavat asioita toisella tavalla, mutta itse koen tärkeäksi osallistua täysistuntoon joka kerta jos vain suinkin mahdollista.

Perussuomalaisilla on korkea työmoraali

Yhtä tärkeäksi täysistuntoihin osallistumisen kokee perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner, jolle poissaoloja oli kertynyt vain yksi.

– Sekin johtui siitä, että MTV3:n toimittajat kävivät kimppuuni eduskunnan käytävällä ja estivät pääsyni täysistuntoon, joka osoittautui hyvin lyhyeksi. Siitä tuli tämä tahra tilastooni, Ruohonen-Lerner harmittelee.

Eduskuntatyö on hienoin luottamustehtävä, johon Suomessa voi päästä. Demokraattisen järjestelmän kannalta on keskeistä, että kansa valitsee itselleen mieleisensä päättäjät. Täysistunnot ovat eduskuntatyön näkyvin osa, vaikka lopputuloksen kannalta sillä ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä.

– Täysistunnoissa on hämäävää se, että monet kansanedustajat puhuvat opposition suulla, mutta kuitenkin äänestävät hallituksen esityksen puolesta kerta toisensa jälkeen. Kokoomuksen Ben Zyskowicz on tästä oiva esimerkki. Tavallisen kansalaisen on vaikea ymmärtää mitä oikeasti on meneillään, kun hämäyspuheenvuoroja on niin paljon.

Perussuomalaisten hyvän pärjäämisen poissaolotilastoissa Ruohonen-Lerner uskoo johtuvan korkeasta työmoraalista.

– Meillä on paljon uusia kansanedustajia taustaltaan tavallisesta työelämästä. He ovat tottuneet menemään aamulla töihin ja illalla töistä kotiin.

MIKA MÄNNISTÖ