Suomen hallitus on linjannut, että Suomi valmistelee sähköisen äänestämisen käyttöönottamista perinteisen äänestämisen rinnalle. Perussuomalaiset Nuoret pitää linjausta vahingollisena ja vaarallisena.

– Perinteisen paperiäänestyksen ylivertainen etu on sen ehdoton luotettavuus. Vaalivilpistä on mahdoton esittää varteenotettavaa epäilyä, kun jokainen kansalainen voi todeta järjestelmän toiminnan omin silmin ja kilpailevien puolueiden valitsemat vaalivirkailijat valvovat toinen toisiaan.

– Erityisesti kotoa tapahtuvassa nettiäänestyksessä järjestelmän luotettavuuden arviointi jää asiantuntijoiden käsiin. Vaikka järjestelmä sinällään olisikin tietoturvallinen ja luotettava, yksittäinen äänestäjä voi perustellusti sitä epäillä. Tällaisille epäilyksille ei saa jättää tilaa, PS-Nuoret painottavat.

Perussuomalaisten Nuorten mielestä tulevaisuus voi tuoda mukanaan hyvinkin epävakaita aikoja myös Suomelle.

– Vaalitoimitus, jonka luotettavuutta yksikään kansalainen ei voi uskottavasti epäillä, on demokratian viimeinen lukko. Se varmistaa ihmisten luottamuksen koko demokraattiseen järjestelmään, ja jos tuo luottamus katoaa, muuttuvat epävakaat ajat entistä epävakaammiksi.

SUOMEN UUTISET