Naisten ja miesten välisessä tasa-arvolaissa määritellään, että naisia ja miehiä tulee olla julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanossa vähintään 40 prosenttia. PS-Nuoret näkevät tuon säädöksen turhana ja syrjivänä.

– Me Perussuomalaisissa Nuorissa emme usko sukupuolikiintiöihin, sillä jo terve järki sanoo sen sanoo, että näitä tehtäviä ei sukupuolielimillä hoideta! Meillä äänestetään hyviä tyyppejä järjestön johtotehtäviin, ei tietyn verran kutakin sukupuolielintä. Ensi vuoden hallituksesta 40 % on naisia, mutta jokainen heistä tietää, että juuri hänet haluttiin aidosti järjestön johtotehtäviin, kommentoi Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Marika Sorja.

– Naisten sukupuolikiintiöt julkisissa hallintoelimissä on ehkä joskus ollut tarpeellinen säädös, mutta ei enää. Nykyään sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu itsestään ja ilman tätä kiintiöpakkoa tehtäviin valittaisiin henkilöt osaamisen eikä sukupuolen perusteella. Näin ollen kyseinen pykälä pitäisi mielestäni poistaa laista, perustelee Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen Jessica Vahtera.

Perussuomalaiset Nuoret piti yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen viikonloppuna ja valitsi vuoden 2018 hallituksen. Hallitukseen valittiin kymmenen henkilöä, joista neljä on naisia.

SUOMEN UUTISET