Perussuomalaiset ovat jättäneet eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen pankkiverosta.

Valiokunnan perussuomalaiset kannattavat pankkiveroa, mutta eivät nykyisessä taloustilanteessa eivätkä hallituksen esittämässä muodossa.

– On syytä ottaa huomioon, että EU-tasolla valmistellaan parhaillaan ns. kriisinratkaisudirektiiviä, jossa otetaan todennäköisesti kantaa myös siihen, miten kriisinratkaisurahastoon on varoja syytä kerryttää. Näin ollen pidämme parhaimpana vaihtoehtona palata asiaan sen jälkeen kun tiedämme tarkasti direktiivin sisällön, vastalauseessa todetaan.

Pankkiverolla on perussuomalaisten mielestä negatiivisia vaikutuksia Suomen talouteen. Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä toimivan kansanedustaja Ville Vähämäen mukaan pankit joutuvat pankkiveron takia vähentämään yrityslainoituksen antoa sekä nostamaan lainoituksen hintaa.

– Yritysrahoituksen heikkeneminen puolestaan vaikeuttaa merkittävästi pk-yritysten investointimahdollisuuksia ja siten heikentää myös Suomen kilpailukykyä. Viennin kilpailukyvyn säilyttäminen nykyisessä taloustilanteessa on äärimmäisen tärkeää, Vähämäki toteaa.

Perussuomalaiset kritisoivat lakiesitystä myös siitä, että se on laadittu erittäin nopealla aikataululla.

– Tämä on johtanut siihen, että lain taloudellisten vaikutusten perusteellista arviointia ei ole tehty. Myös kansainvälinen vertailu on lakiesityksessä suppea, mikä on erittäin ongelmallista kun ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kansainvälisen luonteen, vastalauseessa todetaan.

Lisätiedot: Ville Vähämäki, puh: 09-4323195

Perussuomalaisten vastalause sekä valiokunnan mietintö ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Tagit