Kymmenen perussuomalaisten kansanedustajaa jättivät eduskunnassa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle kirjallisen kysymyksen jousimetsästyksen kehittämisestä. Kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on kansanedustaja Ari Jalonen. Kysymyksessä todetaan, että metsästyslakia ja -asetusta uudistetaan parhaillaan, ja samalla tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa suomalaisen metsästyksen kehitysnäkymiin. Metsästäjien ikääntyessä alalle on houkuteltava uusi metsästäjäsukupolvi muun muassa siksi, että metsästyksellä on riistanhoidollinen merkitys ja siten myönteinen vaikutus luonnon tasapainoon.

Kysymyksen allekirjoittaneet kansanedustajat kannattavat Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Jousimetsästäjäin Liiton sekä Perinnejousimetsästäjien liiton esitystä, jonka mukaan jousella saisi jatkossa metsästää pienistä hirvieläimistä muitakin kuin metsäkaurista. Edustajat yhtyvät metsästäjäliittojen näkemykseen jousen tehosta ja muista teknisistä vaatimuksista. Ehdotetut vaatimukset myös täyttävät kansainväliset normit pienten hirvieläinten metsästyksessä.

Ministeri Koskinen on vastannut edustajien kirjalliseen kysymykseen ja todennut, että lakia ja asetusta voidaan kehittää mainitun suuntaisesti.

PS VERKKOTOIMITUS