Perussuomalaisten työryhmä on vastanut hallitustunnustelija Juha Sipilän esittämiin kysymyksiin. Hallitustunnustelutyöryhmä ehdottaa strategiseen hallitusohjelmaan kuutta tavoitetta: 1) kilpailukyky ja ketteryys, 2) kestävä julkinen sektori, 3) omavaraisuus ja innovatiivisuus, 4) turvallisuus, 5) hyvinvointi sekä 6) itsenäisyys ja kansainvälisyys.

Laajassa vastauksessa tuodaan esiin puolueelle keskeisiä tavoitteita: perussuomalaiset haluaa vähentää yritysten hallinnollista taakkaa, EU-lainsäädännön kansallinen toimeenpano tulee toteuttaa minimivaatimusten mukaan ja kansalliset joustot hyödyntää täysimääräisesti. Lupa- ja valitusprosesseja tulee yksinkertaistaa ja nopeuttaa. Teollisuudelle ei tule hallituksen toimesta enää aiheuttaa lisäkustannuksia. Talouskasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi tulee toteuttaa etupainotteinen investointipaketti.

Puolue yhtyy pääpiirteissään valtiovarainministeriön (VM) esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta, joskin VM:n esittämää aikataulua sopeutuksen toteuttamiseksi pidetään liian kireänä. Sopeutuksen toteuttaminen vaatii 6–7 vuotta, jottei heiveröinen talouskasvu vaarannu ja työttömyys pahene kestämättömäksi.

Keskeisinä sopeutuskeinoina nostetaan esiin ovat rohkeat rakenteelliset uudistukset sekä talouden ja työllisyyden saaminen takaisin kasvu-uralle. Veronkiristysten tie on niin ikään käyty loppuun. Hallituksen tavoitteena on oltava, että vaalikauden aikana kokonaisveroaste ei nouse.

– Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan julkista taloutta on sopeutettava vaalikauden aikana noin 2–3 miljardilla eurolla. Sopeutus vaatii myös leikkauksia, jotka on aloitettava maasta ulos virtaavista rahavirroista ja mm. tuulivoiman syöttötariffeista ja puoluetuesta. Katsomme, että valtion velkaantuminen on taitettava seuraavan vaalikauden aikana, perussuomalaisten työryhmä toteaa.

Euroopan Unionin tiivistyvälle integraatiolle perussuomalaiset ottavat torjuvan kannan. Euroopan unionin tulee ottaa paikkansa itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestönä.

– Jatkuvasti kaikilla politiikan aloilla yhdentyvän unionin aika on ohi. Kannatamme Ison-Britannian ja Alankomaiden esityksiä kevyemmästä unionista. Hyvä periaate on se, että päätöksiä tehdään EU-tasolla sen ollessa välttämätöntä, ja kansallisella tasolla aina kuin suinkin mahdollista.

– Suhtaudumme kielteisesti Suomen vastuiden kasvattamiseen eurokriisin hoidossa. Emme hyväksy yhteisvastuun kasvattamista vaan kannatamme no bail-out-säännön palauttamista, joka on myös Maastrichtin sopimuksen mukaista. Osana hallitusohjelmakokonaisuutta olemme valmiit hyväksymään pääpiirteissään liitteessä esitetyn kirjauksen eurokriisin hoidosta, työryhmä toteaa.

Perussuomalaisten hallitustunnustelutyöryhmän vastaukset kokonaisuudessaan täällä >