Perussuomalaiset esitteli tänään eduskunnan ryhmäpuheenvuorossaan viiden paketin ohjelmaansa. Ohjelmaan kuuluu kasvu-, työllisyys-, vero-, energia- ja hyvinvointipaketti.

Kasvupaketin kantava voima on perussuomalaisten mukaan usko Suomeen ja suomalaiseen työhön. Uusimpien arvioiden mukaan valtiontalouden tasapaino ei parane vaan heikkenee – odotukset ovat olleet liian optimistisia. Tämän takia perussuomalaiset sopeuttaisivat hallitusta vähemmän kehyskauden alkupuolella, mutta kiristäisi tahtia kehyksen loppuvuosina. Tällöin kehyskauden lopussa valtionvelka olisi puolueen mukaan hallituksen esittämää vaihtoehtoa alhaisempi.

Talouden ja hyvinvoinnin kohentamisessa nousi esille työllisyys. Perussuomalaiset porrastaisivat eläkemaksuja niin, että yli 55- ja alle 30-vuotiaiden eläkemaksuja laskettaisiin, ja tämä kompensoitaisiin korottamalla korkeamman työllisyysasteen ikäluokkien maksuja.

Yhteisöveron tulisi perussuomalaisten mukaan siirtää 22 prosentin tasolle, kuten Ruotsissa ja Tanskassa. Pk-yritysten kasvua ja työllistämismahdollisuuksia tuettaisiin nostamalla alv:n alaisen toiminnan alarajaa, toteuttamalla työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yhteisöverotus sekä nostamalla hallitusta enemmän kotitalousvähennyksen määrää. Perussuomalaisten veropakettiin kuuluu myös arvonlisäveron alennus yhdellä prosenttiyksiköllä. Alennuksen rahoitettaisiin palauttamalla Kela-maksu yksityiselle sektorille.

Energiapaketin tarkoituksena on saada vaihtotase, vientisektorin kilpailukyky sekä ympäristö kuntoon energiapolitiikkaa järkeistämällä. Perussuomalaiset kohentaisi vientisektorin kilpailukykyä alentamalla yhteensä 400 miljoonalla eurolla energiaveroja.

Hyvinvointipaketti sisälsi muutoksia kuntien valtionosuuksiin, vanhuspalveluihin, lasten ja nuorten mielenterveystyöhön sekä omaishoidontukeen.

Ryhmäpuheenvuoro luettavissa kokonaisuudessaan täältä >

PS VERKKOTOIMITUS