Pohjois-Pohjanmaan kunnat tyrmäävät hallituksen esittämän kuntarakennelain. Kalevan kyselyssä vain viisi kuntaa 29:stä antaa varovaisen hyväksyntänsä laille, joka linjaa, millä periaatteilla hallituksen kuntauudistusta viedään eteenpäin.

Lain mukaan kunnan pitää teettää naapurien kanssa selvitys liitoksesta, jos siinä on vähemmän kuin 20 000 asukasta, se muodostaa työssäkäyntialueen naapurikuntien kanssa tai sen taloudellinen tilanne on heikko. Jo yhden ehdon täyttyminen johtaa liitosselvitykseen.

Suurin huoli kunnilla liittyy päätösvallan menetykseen. Paitsi että useat kunnat kokevat kuntajakoselvityksen pakkona, ne myös pelkäävät pakkoliitoksia. Kriittisimmät kuntajohtajat pitävät kuntarakennelakia turhana. Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola toteaa, etteivät selvitykset kuntaliitoksista johda mihinkään.

– Laissa ei ole välineitä toteuttaa kuntaliitoksia, Sippola huomauttaa ja pitää selvityksiä resurssien tuhlaamisena.

PS VERKKOTOIMITUS