Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii hallitukselta toimia potilasturvallisuuden takaamiseksi hoitohenkilöstön lomautuksiin tai irtisanomisiin ajautuvissa sairaanhoitopiireissä. Juvonen ihmettelee hallituksen ja peruspalveluministeri Susanna Huovisen hiljaisuutta tilanteessa, jossa sairaanhoitopiirit sulkevat osastoja ja hoitokentän henkilökuntaa lomautetaan.

– Henkilöstökustannusten karsiminen lomautuksilla ja irtisanomisilla on uusi ilmiö julkisessa terveydenhuollossa. Talousvaikeuksissa olevat sairaanhoitopiirit joutuvat säästökuurille, vaikka potilaiden hoidon järjestäminen kärsii monissa sairaanhoitopiireissä jo nyt työvoiman puutteesta, Juvonen sanoo.

Terveydenhuollosta tehtävät säästöt ja lomautukset ovat Juvosen mukaan juuri niitä punaisen valon sytyttäviä toimia, joista muistutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa Edistetään potilasturvallisuutta yhdessä -ohjeistuksessa.

– Ohjeistukseen on sitouduttu ympäri Suomen, mutta nyt säästöjen keskellä hallitus näyttää lakaisevan senkin maton alle.  Sosiaali-ja terveysministeriö muistuttaa ohjeistuksessaan, että kaikki päätökset, mukaan lukien taloudelliset, on arvioitava myös potilasturvallisuuden näkökulmasta. Potilasturvallisuus on asetettu keskeiseksi tavoitteeksi suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, Juvonen muistuttaa.

Sairaanhoitajana työskennellyt Juvonen painottaa, että terveydenhuollon toimijat tekevät joka päivä työtä ihmisen eteen. Terveydenhuollossa työskentelevillä ei hänen mukaansa ole luppoaikaa, sillä hoitaminen ja potilaat eivät Suomessa lopu.

– Ei ole merkitystä elämmekö hyviä vai huonoja aikoja. On varmistettava, että organisaatiossa on riittävästi henkilökuntaa ja että työntekijöillä on riittävä osaaminen työnsä toteuttamiseen. Ihminen on asetettava keskiöön kaikkia säästöjä suunniteltaessa, Juvonen sanoo.

– Tein viime elokuussa hoitohenkilöstön irtisanomisista ja lomautuksista kirjallisen kysymyksen. Peruspalveluministeri ei vastannut kysymykseeni potilasturvallisuuden turvaamisesta, vaan keskittyi vastauksessaan aivan muuhun. Se kertoo selvästi sen, että hallitus on unohtanut sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistukset potilasturvallisuuden edistämisestä Suomessa, Juvonen toteaa.

Juvonen pitää nykyistä kehitystä erittäin huolestuttavana.

– Potilasturvallisuus heikkenee Suomessa hallituksen siunauksella, Juvonen summaa.

PS VERKKOTOIMITUS