Oikeustieteen akatemiaprofessori Kaarlo Tuori pitää valtiovarainministeriön menettelyä, jossa se on tilannut Kreikan vakuuksia koskevia päätösluonnoksia yksityiseltä asianajotoimistolta, äärimmäisenä merkkinä niin sanotusta konsulttidemokratiasta, jossa viranomaisten perustehtäviäkin siirretään ulkopuolisille.

– Hallintoviranomaisten eli tässä tapauksessa valtiovarainministeriön tehtävä on tehdä hallintopäätöksiä, ja ne kuuluvat viranomaisten ydintehtäviin. Esimerkiksi julkisuuslain soveltaminen on viranomaisen perustehtäviä, jotka pitää osata tehdä omin voimin, Tuori sanoo Helsingin Sanomissa.

Asianajotoimisto Hannes Snellman kirjoitti luonnoksia mm. Kreikan ns. vakuuksien julkisuussäännöistä, eli se tulkitsi Suomen julkisuuslainsäädäntöä. Suomen julkisuuslain mukaan asiakirja on lähtökohtaisesti julkinen, elleivät painavat syyt anna perusteita salaamiseen. Viranomaisten perinteinen käytäntö on ollut monessa asiassa paljon salamyhkäisempi ja rajanvetoa julkisuuslain oikeasta soveltamisesta käydään yhä.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta yhtyy arvosteluun painottaen kuitenkin, että muodollisesti päätöksen on tehnyt ministeriö.

– Päätöksen perusteluissa näkyy keskeisiltä osin asianajotoimiston kädenjälki. Ei tällaista menettelyä voi mitenkään hyväksyttävästi perustella, Ojanen toteaa.

PS VERKKOTOIMITUS