Aktiivimallin perumisesta tehty kansalaisaloite herättää nyt hallitusväen kansanedustajia jälkiviisauteen, mikä toki on erittäin tervetullutta, mutta myös jokseenkin surkuhupaisaa, sanoo lakiesitystä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa loppuun saakka vastustanut opposition kansanedustaja Arja Juvonen (ps).
– Hallituksen aktiivimallilaki on esimerkkitapaus erittäin epäonnistuneesti läpiviedystä lakihankkeesta. Huono suoritus, Juvonen sanoo.

Viimeksi asiaan otti kantaa hallituspuolue keskustan Antti Kaikkonen, joka myönsi Iltalehdessä, että työttömät eivät saa joutua kohtuuttomiin tilanteisiin, jos heillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta osoittaa uudistuksen mukaista aktiivisuutta.

Tietoa aktiivimallin epäkohdista on ollut saatavana riittävästi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli asiaa tiiviisti.

– Tuntuu surkuhupaisalta ja jopa eduskunnan resurssien haaskaukselta, että hallitus ei puuttunut aktiivimallin epäkohtiin ajoissa vaan uhmakkaasti ajoi asian loppuun saakka, Juvonen sanoo.

Juvosen mukaan aktiivimallia koskevissa keskusteluissa ja asiantuntijakuulemisissa tuli selkeästi ilmi asiaan liittyvät epäkohdat työllistymiseen ja aktivointiin liittyvissä kysymyksissä.

Perustuslakivaliokunta piti mallia ongelmallisena

– Laki olisi pitänyt viimeistään perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen vetää pois. Perussuomalaiset esittivät lain hylkäämistä niin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa kuin myös täysistunnossa, Juvonen muistuttaa.

Perustusvaliokunta lausui, että työttömillä ei erilaisista yksilöllisistä syistä ole yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollista täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta, ja että ehdotusta ei voida pitää perustuslain kannalta ongelmattomana.

Myös työ- ja tasa-arvovaliokunta lausui, että aktiivisuuden määritelmää tulee tarkentaa. Se myös korosti, että aktiivimallin toimeenpano ja toteuttaminen ovat hallinnollisesti raskaita.

– TE-toimistot eivät pysty järjestämään kaikille toimenpiteitä ja palveluiden saatavuudessa on isoja alueellisia eroja. Tästä tulee myös viestiä jatkuvasti ainakin itselleni, Juvonen muistuttaa.

Hallitus puolustelee esitystä sillä, että siihen liitetyllä lausumalla on tarkoitus seurata lain tilannetta tulevassa.

– Lausumat ovat loppujen lopuksi välillä kevyitä ilmauksia ja niiden toteutumista voidaan joutua odottamaan vuosikausia. Lausuman varaan ei voi jättää työttömän asiaa, Juvonen sanoo.

”Koti ja perhe eivät kulje pyörillä”

– Ja mitä tulee kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaisen ajatteluun siitä, että työttömän tulisi olla valmis muuttamaan työn perässä kuin sormia napsauttamalla on todettava, että koti ja perhe eivät ole niin vain liikuteltavissa, sillä ne eivät kulje pyörillä. Eikö työttömällä ihmisellä ole nykyhallituksen mielestä oikeutta edes kodin ja perheen pysyväisyyteen, Juvonen kysyy.

Kansalaisaloite aktiivimallin kumoamiseksi on saanut jo lähes 100 000 allekirjoittajaa, ja se saapuu aikanaan eduskuntaan.

– Uskon vahvasti sen voimaan. Hallitus ei ymmärtänyt ajatella aktiivimalliesityksensä varjopuolia saati sitten mahdollisen kansalaisaloitteen voimaa tässä asiassa. Nytpähän näkevät, Juvonen toteaa.

Suomen Uutiset