Perussuomalaisten kuntapäiväedustajien mielestä kunta- ja sote-uudistukset tulisi nykymuodossaan keskeyttää ja palauttaa laajaan parlamentaariseen valmisteluun. Lisäksi edustajat esittävät palveluiden palveluiden rahoitukseen yksikanavaista rahoitusmallia.

Kuntaliiton kuntapäiville kokoontuneet perussuomalaiset kritisoivat rajusti hallituksen toimintaa sote- ja kuntauudistuksessa. Ryhmän mielestä kunta- ja sote-uudistus tulisi nykymuodossaan keskeyttää ja palauttaa valmisteluun. Uudistusten parlamentaarinen valmistelu varmistaisi sen, että esityksellä olisi mahdollisuus toteutua seuraavalla hallituskaudella.

– Lakivalmistelussa on jatkossa otettava huomioon alueelliset erot ja ominaispiirteet kuten asukastiheys sekä huoltosuhde, eikä koko valtakuntaa voida arvioida samoilla kriteereillä. Valmistelussa on jatkossa tukeuduttava selvitystyötä tehneiden ammattilaisten kannanottoihin. Kuntarakennemuutokset on tehtävä pääsääntöisesti vapaaehtoisuuden pohjalta tukemalla kuntaliitoksia tai vaihtoehtoisesti kuntien välistä yhteistyötä, ryhmä linjaa.

Tämän jälkeen on ratkaistava palveluiden rahoitus, jossa perussuomalaisten ryhmäkokouksen esitys olisi yksikanavainen rahoitusmalli.

Lisäksi ryhmä katsoo, että mikäli hallitus yhdistää nykyiset toimivat sairaanhoitopiirit viideksi erityisvastuualueeksi, tulee sen varmistaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saatavuus sekä näiden ns. erva-alueiden rahoitusjärjestelyt.

Perussuomalaisten kuntapäivien ryhmä katsoo, että nykyhallitus on epäonnistunut uudistuksissa useasta yrityksestään huolimatta ja viimeisinkin esitys on hyvin sekava.

– Hallituksen tulisi myöntää tämä tosiasia ja sen olisi pidättäydyttävä sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka vaarantavat toimivan järjestelmän, kansalaisten terveyden ja sosiaaliturvan, ryhmä toteaa.

Kuntapäiväryhmän tiedote >

PS VERKKOTOIMITUS