Julkisessa keskustelussa on esitetty arvioita, joiden mukaan Suomeen tarvittaisiin lisää maahanmuuttajia kestävyysvajeen paikkaamiseksi. Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n raportissa vaaditaan maahanmuuton kaksinkertaistamista.

Perussuomalaiset Nuoret on asiasta täysin vastakkaista mieltä.

– Suomen pitää keskittyä työmarkkinoiden rakenteiden uudistamiseen ja laadukkaan koulutuksen riittävyyteen. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnan poistoa ei pidä tehdä, koska sen toteuttaminen johtaa palkkojen polkemiseen matalapalkka-aloilla, mikä olisi suomalaisen työntekijän etujen vastaista, huomauttaa Perussuomalaisten Nuorten talous- ja työllisyyspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, pääsihteeri Suvi Karhu.

– Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste nousi tämän vuoden helmikuussa jo 10,1 prosenttiin. Tällaisessa tilanteessa on selvää, että työvoimapulaa ei ole, joten tarve ulkomaiselle työvoimalle Suomessa on olematon.

Maahanmuuttajilla alhainen työllisyysaste

Perussuomalaisten Nuorten mielestä maahanmuuton lisääminen ei auta huoltosuhteen paikkaamista, vaikka työllisyystilanne olisikin parempi, koska maahanmuuttajat työllistyvät huonosti. Maahanmuuttajien työllisyysaste on alle 50 %. Erityisen huonosti työllistyvät humanitaarisistä syistä maahan saapuvat ihmiset.

– On hyvin kummallista, että suomalaisessa keskustelussa väitetään maahanmuuton olevan rikkaus ja taloudellinen voimavara, kun esimerkiksi humanitäärinen maahanmuutto päinvastoin heikentää Suomen huoltosuhdetta, toteaa puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

SUOMEN UUTISET