Hallitus esitti opintotuen myöntämisperusteiden muuttamista koskien ulkomailla suoritettavia opintoja. Asumisperusteisuus on ollut etuuksien määräytymisen peruspilari, mutta opintotukea voi jatkossa saada, mikäli henkilöllä katsotaan olevan ”kiinteät siteet” Suomeen. Lisäksi opintotukilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei tuen saamisen ehtona ole enää ulkomailla oleskelun tilapäisyys.

Esitys meni tänään läpi eduskunnassa perussuomalaisten jäädessä ulkomaille myönnettävään opintotukeen liittyvine esityksineen yksin.

– Herää kysymys minkälaista oleskelua vaaditaan jatkossa esimerkiksi EU-työntekijän lapselta, joka hakee Suomesta opintotukea kotimaassaan suoritettaviin opintoihin, miettii sivistysvaliokunnan perussuomalaisten valiokuntavastaava Ritva ”Kike” Elomaa.

Etuisuuksia valuu ulkomaille

Etuuksien avaaminen ulkomaille EU:n painostuksesta ei voi jatkua.

– Niin sosiaaliturvajärjestelmämme kuin opintotukijärjestelmämme on uudistettava siten, että tukien liiallinen valuminen ulkomaille saadaan lopetettua. Hyvinvointiyhteiskuntamme natisee liitoksissaan, eikä meillä ole varaa toimia koko maailman sosiaalitoimistona, toteaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalainen kansanedustaja Hanna Mäntylä.

Oman maan opiskelijat kärsivät

Enemmistö eduskunnasta äänesti hallituksen esityksen yhteydessä opintotukioikeuden rajoittamisen puolesta. Tämä koskee korkeakoulututkinnon suorittaneita. Jatkossa toisen saman tasoisen tutkinnon suorittamiseksi ei tukea heru, ei vaikka opiskelija olisi suorittanut ensimmäisen tutkinnon ilman opintotukea.

– Suomalaisten ulkomailla suorittamia opintoja on jatkossakin tärkeää tukea. Pidämme kuitenkin epäreiluna tilannetta, jossa tukia ollaan valmiita antamaan entistä kevyemmin perustein ulkomaiden kansalaisille, mutta samaan aikaan rajoitetaan omien kansalaisten oikeuksia opintotukeen, Elomaa toteaa.

SUOMEN UUTISET