Perussuomalaisten eduskuntaryhmä pelkää, että Sotkamon Talvivaaran kaivoksen alueella olevat prosessivedet karkaavat tulevan kevään sulamisvesien mukana vesistöihin. Vaarassa ovat ensisijaisesti Jormasjärvi, Nuasjärvi, Oulujärvi ja Oulujoki sekä ainakin osittain Vuoksen vesistö.

– Me emme usko, että Talvivaaran kaivosyhtiö toimillaan pystyy torjumaan uhkaavan suurkatastrofin. Siksi vetoammekin valtioneuvostoon ja vastuullisiin ministereihin, että he pikaisesti ryhtyisivät toimiin tekemällä ratkaisuja, joilla tämä uhkaava ja hyvin todennäköinen ympäristökatastrofi voidaan estää, ryhmä toteaa.

– Tämän kansallisen suurkatastrofin estäminen vaatii rahaa ja pikaisia päätöksiä ja toimia – vain valtiolla käsityksemme mukaan on riittävät talousresurssit asian hoitamiseksi. Asialla on kiire.

PS VERKKOTOIMITUS