Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi kysyi 15-19-vuotiailta toisen asteen opiskelijoilta, mitä puoluetta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt ja heillä olisi äänioikeus. Tulokset kertovat voimakkaasti sukupuolittuneista identiteeteistä. Noin puolet nuorista miehistä äänestäisi perussuomalaisia tai kokoomusta, sen sijaan vihreät ja vasemmistoliitto saa noin 50 prosenttia nuorten naisäänestäjien suosiosta.

Allianssin mukaan nuorten äänestyshalukkuuteen eniten vaikuttavat tekijät olivat gallupin mukaan halu vaikuttaa itselle tärkeään yhteiskunnalliseen kysymykseen, äänestämisen kokeminen kansalaisvelvollisuutena sekä omille arvoille sopivan puolueen löytäminen. 38,5 % vastaajista kertoi äänestävänsä heikentääkseen epämieluisan puolueen tai ehdokkaan menestystä.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) kiinnittää huomiota puoluekannatuksen sukupuolittuneisuuteen.

– Nuorisogallupissa on merkillepantavaa ja vähän huolestuttavaakin politiikan ja identiteettien sukupuolittuminen. Nuorissa miehissä PS 19,3%, vihr+vas yhteensä 17%. Naisissa PS 4,7%, vihr+vas yhteensä 48,3%, Halla-aho kirjoittaa Twitterissä.

Puoluekannatusmittaus toteutettiin verkkokyselynä, jota jaettiin sosiaalisessa mediassa, Allianssin verkkosivuilla sekä levitettiin sidosryhmissä. Kyselyyn vastasi 27.8.-30.9.2018 aikavälillä 2077 15-19-vuotiasta toisen asteen (lukion tai ammatillisen oppilaitoksen) opiskelijaa.

SUOMEN UUTISET