Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ilmoittaa, ettei istuntotaukoa keskeytetä. Hän muistuttaa myös, ettei eduskuntaa edustava puhemies voi taipua painostukseen.

Puhemiehen ratkaisu on luettavissa eduskunnan sivuilta:

”Perjantaina 14.7.2023 oppositioon kuuluvien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat lähettäneet puhemiehelle sähköpostiviestin, jossa puhemiestä on pyydetty keskeyttämään eduskunnan istuntotauko ja kutsumaan eduskunta koolle käsittelemään pääministerin ilmoitusta. Ilmoituksen aiheena olisivat hallituksen ministereiden kannanotot ja luottamus sekä hallituksen toimintakyky.

Ennakkotapausten valossa istuntotauon keskeyttäminen on hyvin harvinainen toimenpide, jonka kynnys on korkea. 60 vuoden aikana näin on toimittu vain seitsemän kertaa. Eduskuntaa ei ole saamani selvityksen perusteella koskaan kutsuttu koolle istuntotauon aikana opposition aloitteesta.

Oppositioryhmien pyyntö liittyy tulkintani mukaan yhden ministerin vuosia aiemmin kirjoittamiin kommentteihin blogissaan ja internetin keskustelupalstalla sekä niistä nyt käytävään julkiseen keskusteluun. Näkemykseni mukaan asia ei rinnastu kiireellisyydeltään ja yhteiskunnalliselta merkittävyydeltään niihin syihin, joiden vuoksi eduskunta on aiemmin kutsuttu koolle istuntotauon aikana.

Eduskunnalla on suvereenina toimijana oikeus päättää omasta työskentelystään. Mikäli enemmistö kansanedustajista (ryhmiensä välityksellä) ilmaisisi toivovansa koolle kutsumista, parlamentarismin ja demokratian yleiset periaatteet puoltaisivat pyyntöön suostumista riippumatta siitä, minkä arvion puhemies tekee asian merkittävyydestä. Nyt näin ei kuitenkaan ole. Parlamentaarinen enemmistö ei ole pyyntöön yhtynyt.

Totean, että oppositioryhmät eivät aluksi pyrkineet edistämään asiaansa lähestymällä suoraan puhemiestä vaan esittämällä puhemiehen toimintaa koskevia vaatimuksia sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. Tulkitsen tätä niin, että tarkoituksena oli luoda arvovaltakonflikti puhemiehen kanssa ja pyrkiä julkisuuden painetta hyödyntäen ohjaamaan puhemiehen päätöksentekoa haluttuun suuntaan. Puhemies ei voi taipua ulkoiseen painostukseen, koska hän edustaa eduskuntaa ja puolustaa sen riippumattomuutta.

Harkintaani ovat siis vaikuttaneet ennakkotapaukset, yleiset parlamentaariset periaatteet sekä arvioni pyynnön taustalla olevan asian kiireellisyydestä ja merkittävyydestä. Edellä olevan perusteella olen eduskunnan työjärjestyksen 3§:n puhemiehelle asiassa antamin valtuuksin päättänyt olla kutsumatta eduskuntaa jatkamaan 28.6.2023 keskeytettyjä valtiopäiviä.”

SUOMEN UUTISET