Hallitus toteuttaa lainsäädäntöhankkeita hybridiuhkiin, terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen varautumiseksi. Turvallisuuteen satsataan ensi vuodelle lähes sata miljoonaa euroa.

Varoja kohdennetaan seuraavasti:

– Poliisille kohdennetaan 34,5 miljoonaa euroa lisää muun muassa ydintoimintojen turvaamiseen vuonna 2018.

– Supon määrärahoja korotetaan 3,5 miljoonalla eurolla.

– Rajavartiolaitoksen määrärahoja lisätään noin 8 miljoonalla eurolla muun muassa ulkorajoilla tehtävien tarkastusten tehostamiseen vuonna 2018.

– Hallitus kohdistaa 50 miljoonaa euroa puolustukseen.

Hallitus vahvistaa hybridiuhkien tunnistamis- ja analyysikykyä, toteuttaa lainsäädäntöhankkeita hybridiuhkiin, terrorismiin, ääriliikkeisiin sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen varautumiseksi. Toimenpiteillä parannetaan yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, ennalta estetään uhkia ja vastataan niihin.

Myös 80-kohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanoa jatketaan.

SUOMEN UUTISET