Euroopan Unionin komissio hyväksyi tiistaina Ranskan ja Italian budjettiesitykset. Molemmat maat lupasivat tehdä hienosäätöä aiempiin talousarvioesityksiinsä. Komission mielestä maat eivät siten vakavasti poikenneet yhteisistä sopimuksista. Komissiolla on aikaa marraskuun loppuun asti tutkia tarkemmin kuudentoista euromaan budjettiesityksiä.

Ranskan huolet eivät päättyneet vielä tähän, talouslehti Financial Times kirjoittaa. Maalle ei myönnetty lykkäystä kolmen prosentin alijäämätavoitteen saavuttamiseen.

Pelkkä komission hyväksyntäkään ei riitä. Ranskan tulee saada hyväksyntä myös muilta talouskurisopimuksen allekirjottaneilta mailta. Komissionkin sisällä on eriäviä näkemyksiä Ranskan tilasta. Väistyvä belgialainen kauppakomissaari Karel De Gucht luonnehti Ranskan selityksiä ”potaskaksi”.

Talousasioista vastaava varapresidentti Jyrki Katainen puolestaan piti toimenpiteitä riittävinä.

Ranskan talousarvioesitys kohentui muun muassa sillä, että maan EU-maksuosuus putosi.

Henri Myllyniemi