Kemianteollisuus, Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus peräävät hallitukselta budjettiriihestä selkeitä ja nopeavaikutteisia ratkaisuja, jotta Suomelle elintärkeä vienti saadaan jälleen vetämään.

– Hallitus lupasi keväällä puolivälitarkastelussaan välttää teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä. Päätös laskea yhteisöveroa oli positiivinen kädenojennus, mutta se ei kuitenkaan itsessään riitä. Hallituksen on päätettävä lisätoimista, joilla kompensoidaan epäedullisen energiapolitiikan ja rikkidirektiivin kaltaisten säädösten aiheuttamat kustannukset, järjestöt toteavat kannanotossaan.

Ne muistuttavat myös, että rikkidirektiivi tulee voimaan Itämeren alueella 2015 ja se aiheuttaa suomalaiselle elinkeinoelämälle noin 600 miljoonan euron vuosittaisen lisäkustannuksen, jota Suomen kilpailijamailla ei ole.

– Myös ensi vuodelle suunniteltu windfall-vero sekä maakaasu- ja turveverojen korotukset yhdessä mahdollisten päästökauppamuutosten kanssa lisäävät teollisuuden kustannustaakkaa, järjestöt korostavat.

– Hallituksen tulisi päättää konkreettisista toimenpiteistä suomalaisen teollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Väylämaksut tulee poistaa ja windfall-veropäätös on peruttava. Suomen pitäisi myös ottaa käyttöön EU:n päästökauppadirektiivin mahdollistama valtiontuki.

PS VERKKOTOIMITUS