Sisäministeri Maria Ohisalo sanoo, että poliisin henkilöstö pitäisi asettaa etusijalle rokotusjärjestystä määriteltäessä. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan poliiseilla ei ole oikeutta nopeutettuihin rokotuksiin.

Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Minna Reijonen teki asianomaiselle ministerille 22.3. kirjallisen kysymyksen operatiivisissa tehtävissä toimivien poliisien rokottamisesta. Reijonen kysyi, kuinka aiotaan turvata, että Suomessa poliisi voi tehdä työtään koronaturvallisesti.

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi kirjalliseen kysymykseen 13.4. Vastauksessaan ministeri Ohisalo toteaa, että poliisin toimintaympäristö on muuttunut. Poliisit kohtaavat työssään jatkuvasti koronapositiivisia asiakkaita ja poliiseja uhkaillaan tartuttamisella, heitä kohti syljetään ja yskitään.

– Poliisille kuuluvien yhteiskunnan kannalta merkittävien tehtävien, kuten yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä lisääntyneiden terveydenhuollon virka-apu tehtävien, hoitamiseksi tulisi poliisin henkilöstö asettaa etusijalle yhdessä riskiryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa rokotusjärjestystä määriteltäessä, Ohisalo vastasi.

”Vaikuttaa sangen erikoiselta”

Poliisihallitus teki sisäministeriölle esityksen, jonka mukaan pahimmilla epidemia-alueilla työskentelevälle henkilöstölle annettaisiin rokotukset nopeutetulla aikataululla.

Kirjallisen kysymyksen vastauksessaan sisäministeri Ohisalo puolsi poliisihallituksen esitystä ja ilmoitti esittävänsä sen sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Ihmettelen kuitenkin, miksi esimerkiksi itäsuomalaiset poliisit jätettäisiin eriarvoiseen asemaan, Reijonen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila ilmoitti 18.4, ettei poliiseilla ole oikeutta nopeutettuihin rokotuksiin.

– Tämä vaikuttaa sangen erikoiselta. Eikö hallituksen sisällä vasen käsi tiedä, mitä oikea puuhaa? Reijonen ihmettelee.

SUOMEN UUTISET