Peter Stenlundin valinta ulkoministeriön valtiosihteeriksi on vahvistettu. Valtioneuvosto päätti nimityksestä torstaina. Stenlund on taustaltaan RKP:läinen – hän toimi RKP:n puoluesihteerinä 1981-1995.

Hän pääsi ulkoministeriöön diplomaatin uralle poikkeusluvalla vuonna 1995 käymättä diplomaattien tavanomaista kansainvälisten asioiden valmistelukurssia ja siihen liittyvää kahden vuoden harjoittelujaksoa. Hänen katsottiin pätevöityneen toimittuaan vuonna 1995 valtioneuvoston kansliassa eurooppaministeri Ole Norrbackin (r.) avustajana.

Stenlundin virka on määräaikainen 1.3.2014 – 28.2.2018. Stenlund siirtyy valtiosihteeriksi ulkoministeriön alivaltiosihteerin tehtävästä, jossa hän on vuodesta 2010 lähtien vastannut ministeriön ulkoisista ja sisäisistä palveluista, esimerkiksi kansalais-, oikeus- ja protokollapalveluista sekä ministeriön hallinnosta. Stenlund on myös toiminut nykyisen valtiosihteerin Pertti Torstilan sijaisena kansliapäällikkötehtävissä. Torstila jää eläkkeelle helmikuun lopussa 2014.

ps verkkotoimitus

Tagit