Pirkko Ruohonen-Lerner on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen koskien Destia Oy:n tilannetta.

Destia Oy aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa, kun Tieliikelaitos yhtiöitettiin valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Yhtiöittämisen tavoitteena oli luoda Destialle mahdollisimman hyvät edellytykset kilpailla tehokkaasti markkinoilla, parantaa kannattavuuttaan ja kasvattaa liiketoimintaansa. Destian liikevaihto on laskenut neljän toimintavuoden aikana 31 prosenttia. Destian tase on kuitenkin vahva, mikä perustuu pääosin perustamisvaiheessa luovutettuun ja arvostettuun omaisuuteen. Omaisuudesta merkittävän osuuden muodostaa Destian kiviainesyksikkö, jonka hallussa on noin 300 maa-ainesaluetta. Näillä maa-ainesalueilla on merkittävä rooli koko Suomen tienpidon ylläpitämisessä.

Eduskunta on myöntänyt valtuuden valtion omistusosuudesta luopumisesta Destian kohdalla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner kyseenalaistaa luopumissuunnitelmien järkevyyden:

– Omistusosuudesta luopuminen ei voi olla nykytilanteessa tarkoituksenmukaista ja perusteltua. On otettava huomioon, miten merkittävä toimenpide tienpidon markkinoiden avaaminen on ollut ja se, kuinka lyhyellä aikajänteellä asiaa nyt tarkastellaan.

Ruohonen-Lernerin mukaan Destian merkitys tienpidon markkinoiden kehittymisessä ja kilpailutilanteen ylläpitämisessä on kiistaton.

– Liikenneviraston tilaajaorganisaatio tietää varmasti hyvin sen, kuinka paljon enemmän tienpidon hoito olisi tullut maksamaan, jos urakat olisi tilattu kilpailussa toiseksi tulleelta tarjoajalta. Tämähän olisi ollut tilanne, jos valtionyhtiö Destia ei olisi ollut markkinoilla.

Ruohonen-Lerner kritisoi nykyistä hallitusta ja sen edeltäjiä liian vähäisestä panostuksesta tiestön ylläpitoon ja sen kunnon parantamiseen.

– Korjausvelan kasvamisen johdosta tieurakoiden määrä ja laajuus tulevat kasvamaan lähitulevaisuudessa. Näin ollen olisi tärkeää säilyttää kilpailutilanne omissa käsissämme.

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan Tiedotteet-sivustolla >

PS VERKKOTOIMITUS