Euroopan parlamentissa käsiteltiin kuluneella viikolla mietintöä, jonka aiheena oli väärinkäytösten paljastajat ja heidän merkityksensä Euroopan taloudellisten etujen suojaamisessa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on toimittanut parlamentille aiheeseen liittyvää aineistoa, jota tulen työstämään syvällisemmin kevään aikana. Tutkimme talous- ja raha-asioiden valiokunnassa (ECON) erilaisia keinoja, joilla ilmoittajien asemaa voidaan turvata nykyistä paremmin.

Järjestelmälliset, erilaisissa organisaatioissa tapahtuvat väärinkäytökset voivat tulla ilmi vain, jos joku puuttuu niihin sisältä päin. Väärinkäytösten ilmoittaja ottaa usein suuren henkilökohtaisen riskin. Tällä hetkellä tilanne on nurinkurinen, sillä väärin tai jopa rikollisesti toiminut yritys saa usein enemmän suojelua kuin väärinkäytöksen ilmoittanut henkilö. On tärkeää, että ilmoittajalle pystytään tarjoamaan laillinen suoja, joka mahdollistaa ilmoittajalle lankeavan riskin ottamisen.

Usein väärinkäytösten ilmoittaja kohtaa paljon painostusta ja kärsii taloudellisesta epävarmuudesta, psykofyysisistä oireista ja monista muista normaalia elämää haittaavista tekijöistä. Se, että useat ilmoittajat haluavat tätä nykyä pysyä nimettöminä, osoittaa, ettei heidän suojelunsa ole vielä läheskään tyydyttävällä tasolla. Meidän tulisi luoda lainsäädännöllä turvaverkko, joka mahdollistaa riskien ottamisen. Tällä tavoin väärinkäytökset saataisiin paremmin julkisuuteen, mikä on koko yhteiskunnan etu.

Pirkko Ruohonen-Lerner
europarlamentaarikko, PS/ECR