Ruotsin evenkelisluterilainen kirkko, Tukholman katolinen seurakunta sekä Nackan muslimit aikovat laittaa hynttyyt yhteen ja rakentaa Jumalan Talon. Tarkoituksena on Ruotsin kirkon tiedotteen mukaan rakentaa keräysvaroin moskeija Fisksätran kirkon yhteyteen niin, että rakennukset olisivat saman lasilla katetun pihan piirissä. Ajatus on ollut olemassa kymmenen vuotta, enää puuttuvat rahat.


Samalla kun aseet puhuvat ongelmalähiöissä ja eri väestöryhmien välinen konflikti kiristyy, mennään Ruosin kirkon piirissä aivaan toiseen suuntaan. Kauniina ajatuksena on se, että ”maailmanrauha alkaa Fisksätrasta”. Uskonto voisi ristiriitojen sijasta yhdistää ihmisiä. Fisksätra on maahanmuuttajavaltainen ruotsalaislähiö, jossa on merkittävä muslimiyhteisö.

Kyseessä on konkreettinen suunitelma ja moskeijan sekä lasikaton hinta on neljä miljoonaa euroa. Rahoitusta varten on perustettu säätiö, Nackan evankelisluterilaisen seurakunnan rahaa rakentamiseen ei laiteta. Rakennuskompleksiin kuuluvat uusi moskeija, vanha evankelisluteilainen kirkko ja näitä yhdistävä piha, joka katetaan lasikatolla. Ajatuksena ei ole uskontojen yhdistäminen, vaan kokontumisedellytysten luominen rauhanomaiselle rinnakkaiselolle.

Hanke uskontojen yhteiselosta saman lasikaton alla on herättänyt vahvoja epäilyjä. On kysytty muun muassa sitä, pitäisikö kirkon keskittyä kristillisen sanoman levittämiseen moskeijan rakentamisen sijasta. Moskeijan rakentamispäätöksestä on myös valitettu tuomiokapituliin juuri sillä perusteella, että se on ristiriidassa kirkon perustehtävän kanssa. Valitus on hylätty.