Kriminologian ja kriminaalipsykologian maisteri Saara Huhtasaari kirjoittaa blogissaan gallupeista äänestäjien manipuloinnin välineinä. Hänen mukaan monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että gallupeihin ei pidä luottaa. Jotkut tutkijat ovat jopa menneet niin pitkälle, että pitävät mielipidemittauksia pelkästään välineinä julkisen mielipiteen manipuloinnissa.

Huhtasaaren mukaan mielipidemittausten avulla pyritään tietoisesti vaikuttamaan äänestystuloksiin. Gallupeilla on usein oma agendansa, eli kysely teetetään tukemaan jotakin tiettyä poliittista tavoitetta.

Milloin viimeksi valtamedia olisi julkaissut galluptutkimuksen, jossa kysymysten perusasettelu tukisi perinteisten konservatiivisten arvojen säilyttämistä?

– Milloin viimeksi valtamedia olisi julkaissut galluptutkimuksen, jossa kysymysten perusasettelu tukisi perinteisten konservatiivisten arvojen säilyttämistä, Saara Huhtasaari kysyy.

Medialla vahva rooli

Media pyrkii lisäämään vaalien kiinnostavuutta ja lehtiensä lukijamäärää teettämällä ja julkaisemalla mielipidetiedusteluja. Samalla media kuitenkin väkisinkin välittää omia näkemyksiään kysymyksenasettelussa.

Media välittää väkisinkin omia näkemyksiään mielipidetiedustelujen kysymyksenasettelussa.

Tiedotusvälineet nostavat usein esiin yhden ehdokkaan, joka saa enemmän julkisuutta kuin muut. Huhtasaaren mukaan median esille nostama ehdokas on yleensä se, joka on jo muutenkin johdossa.

Tästä seuraa, että kyseinen ehdokas saa yhä enemmän tunnettavuutta ja ryhmäpaine saa ihmiset hyppäämään ”voittajan vankkureihin”.

Voittajan vankkureissa on kiva matkustaa

Saara Huhtasaari nostaa esiin ryhmäpaineen, joka saa ihmiset äänestämään tiettyä ehdokasta, koska ”kaikki muutkin tekevät (äänestävät) niin”.

”Voittajan vankkurit” (engl: ”bandwagon effect”) on psykologinen ilmiö, jossa ihmiset haluavat olla voittajan puolella. Tämä ilmiö näkyy psykologi Huhtasaaren mukaan erityisesti kaksivaiheisissa vaaleissa, joissa ennakkosuosikilla on selkeä etulyöntiasema.

Äänestäjät siirtyvät todennäköisen voittajan puolelle, koska he kokevat, että häviäjälle annettu ääni menee hukkaan.

Kysymyksenasettelu ratkaisee

Psykologi Huhtasaari nostaa esiin myös gallupien tutkimusmenetelmässä olevat tilastolliset ongelmat ja sen, että tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa.

Tärkein syy gallupien voimalle mielipiteiden muokkauksessa löytyy kuitenkin kysymyksenasettelussa: ihmiset vastaavat siihen mitä kysytään. Jos kysymykset ovat puolueellisia, kyselyn tuloskaan ei voi olla neutraali.

Saara Huhtasaari on kriminologian ja kriminaalipsykologian maisteri, psykologian aineenopettaja ja kasvatustieteiden maisteri. Hän on äskettäin julkaissut kirjan Venyvä totuus, joka käsittelee pettämistä ja valehtelua eri näkökulmista. Poliittisten gallupien suhteen Saara Huhtasaarta ei voida pitää täysin puolueettomana asiantuntijana, sillä hänellä on niin sanotusti ”oma sisko ojassa”.

SUOMEN UUTISET