Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala sanoo Suomen ajautuneen negatiiviseen kierteeseen, jossa ei verovaroin enää kyetä – ilman massiivista lainanottoa – ylläpitämään julkista sektoria nykyisessä mittakaavassaan.

– Talouspolitiikan kiristämiselle olisi siis tarvetta, mutta se taas lyhyellä aikavälillä heikentäisi talouskasvua vähentämällä kotimaista kulutuskysyntää. Toisaalta julkisen sektorin velan ja alijäämän määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen on paisumassa jo ensi vuonna tasolle, joka voi vaarantaa luottoluokituksemme ainakin lähimpien vuosien aikana, jolloin velkarahan hinta nousisi, Saarakkala arvio Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa pitämässään puheessa.

Julkisten menojen sopeuttaminen jatkuu

Saarakkala muistuttaa, että Suomi kärsii rahaliiton jäsenenä vahvasta eurosta ja joutuu sopeuttamaan julkisia menojaan vielä lisää. Tähän johtavat myös EU:n vakaus- ja kasvusopimus ja toisaalta EU:n talouskurisopimus. Niiden mukaan julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen saa olla enintään 60 % ja julkisen sektorin keskipitkän aikavälin rakenteellinen alijäämä vain enintään yhden prosentin.

– Suomi tulee rikkomaan molemmat rajat. Saatamme joutua unionin ohjaukseen, Saarakkala varoittaa.

Kelluva markka euron rinnalle

Saarakkalan mielestä tarvitaan isoja muutoksia teollisuuden elvyttämiseksi, etteivät edessä olevat leikkaukset hyydyttäisi Suomen taloutta lopullisesti.

– Kelluvan markan käyttöön ottaminen euron rinnalle olisi hyvä vaihtoehto viennistä riippuvaiselle Suomelle. Se on kestävämpi vaihtoehto kuin Euroopan keskuspankin EKP:n toimivaltuuksien lisääminen ja jäsenmaiden keskinäisen yhteisvastuun kasvattaminen setelejä lisää painamalla. Mielestäni Suomen tulee jättää rahaliitto kokonaan, mikäli EKP:n toimivaltuuksia muutetaan edellä mainittuun suuntaan. On myös selvää, että mikäli paikallista sopimista ei kyetä lisäämään työmarkkinoilla, euro on Suomelle aivan liian kallis valuutta.

PS VERKKOTOIMITUS