Sähkö on tänä päivänä jokaiselle suomalaiselle välttämättömyyshyödyke. Ilman sähköä ei käytännössä pysty elämään. Sähkölaskun loppusumma on kasvanut viime aikoina merkittävästi, ja näyttää siltä, että kasvaa jatkossakin.

Kataisen hallitus on korottanut sähköveroa ja tehnyt esityksen (HE 23/2013) uudeksi sähkömarkkinalaiksi, jota käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Sillä pyritään parantamaan sähkön toimitusvarmuutta, mutta samalla maakunnissa sähköyhtiöille tulee miljardien kaapelointikustannukset parille seuraavalle vuosikymmenelle. Tämä miljardien kustannus siirtyy sähkön siirtohintoihin, joka maksatetaan kuluttajilla. Sähkölaskun jo nyt korkealla olevan siirtohinnan osuus kasvaa hallituksen toimesta entisestään.

– Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on hyvä tavoite. Mutta se tapa, jolla hallitus aikoo sen tehdä, ei ole hyväksyttävä. Hallitus asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan sen mukaan minkä sähköyhtiön alueella kukin sattuu asumaan, perussuomalaisten kansanedustaja Kaj Turunen toteaa.

– Käytännössä sähköyhtiöt velvoitetaan kaapeloimaan sähkölinjansa. Sisä-Suomessa on paljon sähköyhtiöitä joiden sähköverkosta 90% on ilmajohtoja. Lisäksi maasto-olosuhteet ovat vaikeat, sähkölinjat ovat pitkät ja niiden varrella on ruuhka-Suomea vähemmän asiakkaita. Näiden kansalaisten sähkönsiirtohinta kipuaa tulevaisuudessa pilviin. Toisaalta Helsingin alueella sähköverkko on jo kaapeloitu, eikä näitä kaapelointikustannuksia helsinkiläisille tule. Eriarvoisuutta lisää se, että hallitus aikoo maksattaa koko maan veronmaksajilla Helsingin sisäisen syöttökaapelin kustannukset, Turunen painottaa.

Turunen arvelee, että mikäli hallitus toteuttaa suunnitelmansa esityksen mukaisesti, se voi johtaa siihen, että tulevaisuudessa kansalaiset valitsevat kotipaikkansa sähkön siirtohintojen perusteella. Myös yritykset joutuvat tulevaisuudessa pohtimaan sijoittautumista korkean siirtohinnan alueille.

PS VERKKOTOIMITUS