Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK pitää työmarkkinajärjestöjen eilen sopimaa osaamisen kehittämisen toimintamallia hyvänä mahdollisuutena kehittää työelämää.

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola pitää tärkeänä, että kaikilla palkansaajille – myös suorittavaa työtä tekeville – avautuu tilaisuus päivittää ja ylläpitää osaamistaan. Tähän asti SAK:laiset työntekijät ovat saaneet huomattavasti muita vähemmän koulutusta työnantajilta.

– Parhaimmillaan uusi malli auttaa talouden kasvuun ja helpottaa selviämään teollisuutta koettelevasta rakennemuutoksesta. Toivon todella, että työnantajat käyttävät tilaisuuden hyväkseen, sanoo Huutola SAK:n tiedotteessa.

Järjestöt tarkastelevat kahden vuoden päästä, miten lakimuutokset ovat vaikuttaneet työelämän käytäntöihin, ja silloin lainsäädäntöä on mahdollista tarkentaa. Nyt osaamisen kehittämisen toimintamalli velvoittaa yt-lain piirissä olevia eli yli 20 henkilön yrityksiä tekemään henkilöstönsä kanssa koulutussuunnitelman ja järjestämän koulutusta sen mukaisesti. Pienemmille yrityksille suunnitelma on vapaaehtoinen.

PS VERKKOTOIMITUS