Kamppailu kuntien luottamushenkilöpaikoista on käynnissä. Kunnallisvaalit käydään jokaisessa kunnassa erikseen ja peli on kovaa. Perussuomalaisten osalta lähtökohdat ovat hyvät. Ehdokashankinta ja -asettelu ovat onnistuneet hyvin. Ehdokasmäärämme kasvoi rajusti ja listat ovat monipuoliset. Voimme tarjota äänestäjille tilaisuuden valita perussuomalaisen vaihtoehdon puolesta myös useimmissa niissä kunnissa, joissa tämä mahdollisuus on aiemmin puuttunut.

Ehdokkaiden ja vaalityöntekijöiden on jaksettava vaalityötä aina vaalipäivään saakka. Puolueen yleiskannatus on hyvällä tasolla, kuitenkin kuntakohtaisesti tehdyllä työllä on paikallisesti ratkaiseva merkitys. Ehdokkaan omakohtainen panostus ja vaalityö ovat tärkeää hänen oman tuloksensa kannalta. Tämä vaikuttaa osaltaan koko puolueenkin menestykseen, joka muodostuu puolueen ja ehdokkaittemme, sekä kaikkien vaalityöntekijöiden yhteisen ponnistuksen tuloksena.

Perussuomalaisten vaalityö on kansanläheistä. Menemme sinne missä ihmiset ovat ja esitämme selkä suorana oman vaihtoehtomme. Perussuomalaiset todellisena työväestön puolueena on itsenäinen poliittinen vaihtoehto, joka ei ole suuren rahan, järjestövallan tai monopolien juoksupoika. Kuntalaiset ovat tietoisia, että heitä konkreettisesti koskevia asioita ratkaistaan kunnallisvaaleissa. Tavallisen suomalaisen ihmisen tavallisen elämän edellytyksien puolustaminen on perussuomalaisille ensiarvoisen tärkeää, ja että siitä puhutaan kiertelemättä ja kansanomaisesti.

Perussuomalaiset ovat eripuolilla jalkautuneet ahkerasti kansan pariin. Esittelypisteet ovat jo tulleet kuntalaisille tutuiksi lukemattomissa tilaisuuksissa. Perussuomalaista sanomaa tarjotaan nyt laajemmin ja näkyvämmin kuin koskaan. Hyvin otetaan vastaan, kysyntä on kova. Juttu luistaa, asioista keskustellaan. Lehdet ja esitteet viedään käsistä. Se tietää hyvää. Monesti kuulee sanottavan, että oikealla asialla olette, teitä tarvitaan.

Vaaleissa voi vaikuttaa vain äänestämällä. Demokratia ei tunne tilannetta, jossa nukkuvat otettaisiin huomioon, ainoastaan annetut äänet lasketaan. Hyvä äänestäjä, tee rohkea ratkaisu ja äänestä kuntasi valtuustoon perussuomalaista ehdokasta. Silloin voit olla varma äänesi kuuluvuudesta niin kunnallispolitiikassa kuin valtakunnankin tasolla.

Ossi Sandvik

Puoluesihteeri