SDP selvitti ryhmäpuheessaan lukiokoulutuksen järjestämisen ehtoja tulevaisuudessa. Sanoma oli selvä: joka kunnassa ei lukio pysy.

– Mikäli kunta on mainittu järjestämisluvassa, edellyttää se mm. lukiokoulutuksen järjestämistä kyseisessä kunnassa, Tuula Peltonen sanoi SDP:n ryhmäpuheessa.

SDP:n mukaan nyt täytyy koota koulutuskenttä siihen tilaan, että sillä on kantokykyä ja mahdollisuuksia myös vuosien päästä. Mutta valtio asettaa ehdot, joilla koulutusta voidaan järjestää.

– Kukaan ei tule viemään järjestäjälupaa mistään pois, jos koulutukselle on edellytykset olemassa. Koulutuksen järjestäjä päättää itse oppilaitoksista luvassa määrätyissä kunnissa, Peltonen sanoi.

Toisen asteen koulutuksen oppilaitosten määrä jää koulutuksen järjestäjän päätettäväksi.

– Päätös uusista järjestämisluvista perustuu ennalta määriteltyihin kriteereihin ja kokonaisharkintaan, jossa painottuvat koulutustarve, koulutuksen saavutettavuus sekä koulutuksen järjestäjän taloudellinen kantokyky. Opiskelun tehokkuuden lisääminen laatua vaarantamatta edellyttää sitä, että lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten rakenteessa tapahtuu uudistumista, Peltonen paljasti.

Veli-Pekka Leskelä