Perussuomalaisten puoluesihteeri, Husin hallituksen 1. varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo ei pidä Helsingin lastensairaalan tukisäätiöstä noussutta hälyä perusteltuna.

Slunga-Poutsalon mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ei olisi ottanut kustannuksiin osaa lainkaan, jos säätiö ei olisi ollut rahankerääjänä. STM lupasi osallistua hankkeen kustannuksiin samalla osuudella kuin Hus ainoastaan silloin, jos rahoitus kerätään Uuden Lastensairaalan Tuki -säätiön kautta. Hän näkee Husin valtuustossa nousseen ”kohun” johtuvan lähtökohtaisesti siitä, että nyt tehdään valtakunnallista sairaalaa, jonka hoidon tason ja tutkimustyön toivotaan olevan Euroopan parasta. Husin kunnat ovat kuitenkin maksamassa siitä.

– Tämä tutkimustyön maksajan ongelma on myös muilla sairaanhoidon aloilla, Slunga-Poutsalo toteaa.

Säätiön avulla nopeammin liikkeelle

Hus olisi Slunga-Poutsalon mukaan voinut rakennuttaa lastensairaalan itse, mutta aloitusaika olisi ollut aikaisintaan vuonna 2020. Tärkeäksi koettu hanke haluttiin kuitenkin nopeasti liikkeelle:

– Yleinen paine ja mielenkiinto sai tämän säätiön lähtemään ajamaan hankkeen aikaistamista ja rahoituksen keräämistä sille.

Slunga-Poutsalo painottaa myös, että säätiö joutuu kilpailuttamaan kaiken julkisen hankintalain mukaisesti.

Lastensairaalaa rakennuttaa Uuden Lastensairaalan Tuki -niminen säätiö. Sitä ovat olleet perustamassa muun muassa perustaneet ruotsinkieliset säätiöt Kulturfonden ja BMR Minne Stiftelsen. Tukisäätiön puheenjohtajana toimii Anne Berner.

Vaikka ruotsinkielisten säätiöiden toiminnan läpinäkyvyyttä on usein julkisuudessa moitittu, Slunga-Poutsalo ei tällä kertaa näe aihetta kritiikkiin. Hänen mukaansa säätiö ei kerää asiasta tulosta itsellensä.

– Kustannuslaskelma sairaalan rakentamiselle on 160 milj. euroa. Hus maksaa siitä 40 miljoonaa, valtio 40 miljoona, keräyksillä kerätään 30 miljoonaa ja lainalla rahoitetaan loput 50 miljoonaa.

– Säätiön ottama laina maksetaan pois Husilta kerätyllä vuokralla. Hus maksaa 90 miljoonaa lastensairaalan rakennuttamisesta seuraavan 30 vuoden aikana. Tämä kustannus on 70 miljoonaa pienempi kuin jos se olisi rakennuttanut sairaalan kokonaan itse.

Ongelmallinen sote-sekoilu 

Slunga-Poutsalon mukaan tulevan kiinteistön osalta ei ole tehty vuokrasopimusta. Ajankohta, jolloin kiinteistö siirtyy kokonaan Husille, on vielä täysin auki.

– Alustava pohja on se, että 50 miljoonan euron lainan maksun jälkeen kiinteistö siirtyy Husille. Mitään vuokra- tai luovutussopimusta ei ole kuitenkaan tehty. Ei ole myöskään tiedossa, onko Husia tämän vuoden jälkeen olemassakaan, ja tästä on kiittäminen hallituksen sote-sekoilua.

Lastensairaalahankkeen verkkosivujen mukaan säätiön säännöt mahdollistavat kiinteistön lahjoittamisen Husille tai sen tilalle syntyneelle julkiselle toimijalle. Lastenlinna rakennutettiin aikanaan säätiömallisena ja säätiö myöhemmin lahjoitti kiinteistön Husille.

PS VERKKOTOIMITUS