Eduskunta hyväksyi tänään sote-uudistusta koskevat lakiehdotukset.

Eduskunta hyväksyi tänään hyvinvointialueiden perustamista, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista koskevan hallituksen esityksen.

Hyvinvointialueet perustetaan mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset vuoden 2023 alusta.

Äänestystulos oli: 105 – 77 (tyhjiä 0, poissa 17.). Perussuomalaiset äänestivät esitystä vastaan.

SUOMEN UUTISET