Pääministeri Alexander Stubb (kok.) tunnusti hallituksen epäonnistumisen rakenneuudistusten toteuttamisessa varsin avoimesti antaessaan aiheesta pääministerin ilmoituksen tiistaina eduskunnassa.

– Tämä on ensimmäinen hallitus, joka on järjestelmällisesti edes yrittänyt etsiä ratkaisuja julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Onko kaikessa onnistuttu? Ei ole, Stubb myönsi.

Stubb luetteli puheessaan rakennepaketin viisi kohtaa: kunnat, julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvun, työurat ja työn tarjonnan, rakenteellisen työttömyyden ja talouden tuotantopotentiaalin.Vain eläkeuudistus on onnistunut.

Hallitus siirtää työnsä
tulevalle hallitukselle

Puheen hämmästyttävin kohta viittaa tulevaisuuteen. Stubb siirtää hallituksensa tavoitteet tulevalle hallitukselle.

– Halusin tuoda tämän kokonaisuuden pääministerin ilmoituksena eduskunnan suureen saliin keskusteltavaksi siksi, että saaduista kokemuksista täytyy ottaa kaikki oppi irti. On oltava valmius katsoa vaikutuksia vaalikautta pidemmällä aikavälillä, Stubb viitoitti.

– Tulevaisuudessa meidän on uskallettava keskittyä muutamiin, suomalaisten tulevaisuuden ja hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden kannalta tärkeimpien uudistusten tekemiseen. Näiden muutosten tekemiseen on varattava riittävästi aikaa. Vaikutusarviot on tehtävä kunnolla. Kokonaisuutta on vahvemmin hallittava yli hallinnonalojen.

Stubb sanoi, että nykyinen hallitus on kahden vuoden ajan murtanut jäätä rakenneuudistusten tekemiselle. Tältä pohjalta seuraavilla hallituksilla on hänen mukaansa helpompi päästä eteenpäin.

Veli-Pekka Leskelä