Sukupuolentutkimuksen seuran gradupalkinto myönnettiin tänä vuonna suomalaisen pornografian ”rodullistavia representaatioita” setvineelle pro gradu -tutkielmalle.

Gradun aineistona toimi kolme Ratto-lehden 2010 ilmestynyttä numeroa: Latinopimut, Aasian aarteet sekä Seksikkäät Suomi-naiset.

Seuran mukaan tutkielma osoittaa, miten niin sanotun rodun kategoriaa tuotetaan, ylläpidetään ja uusinnetaan pornografian kontekstissa.

Gradupalkinnon saajan valitsi yhdeksän ehdokkaan joukosta professori emerita Harriet Silius. Siliuksen mukaan gradun feministinen, antirasistinen ja intersektionaalinen analyysi on oivaltavaa ja hyvin teoriaan ankkuroitua. Työ on sujuvasti kirjoitettu ja tulkinnat vakuuttavia.

Noin satasivuinen gradu on luettavissa täällä >

SUOMEN UUTISET