Suomen Uutiset kertoi aiemmin turkulaisten opiskelijoiden järjestämästä tanssiesityksestä turvapaikanhakijoiden käännytyksiä vastustavassa mielenosoituksessa Helsingin Rautatientorilla. Tanssiperformanssi kuului osasuorituksena sukupuolentutkimuksen opintoihin. Sukupuolentutkimus on kiistelty oppiaine, jota voidaan pitää myös poliittisena ideologiana. Voi hyvin kysyä, onko sitä perusteltua rahoittaa verovaroin. Muutos on mahdollinen. Norjassa kriittisen tv-dokumentin herättämä julkinen keskustelu johti siihen, että Oslon yliopiston sukupuolentutkimuksen tutkimusprojekti menetti valtiontukensa.

Norjan televisio esitti vuonna 2010 dokumenttisarjan Hjernevask (Brainwash, tekstitetty englanniksi), joka käsitteli muun muassa palkkatasa-arvoa, kasvatuksen ja geenien vaikutusta ihmisiin, seksiä, väkivaltaa, rotua sekä seksuaalista suuntautumista.

Dokumenttisarjan keskushenkilö on Norjassa tunnettu koomikko ja sosiologi Harald Eia. Sarjassa Eia haastatteli norjalaisia yhteiskuntatieteilijöitä heidän teorioistaan sukupuolesta ja sosiaalisesta konstruktionismista. Hän haastoi ideologiset teoriat vastakkaisella aineistolla ja asiantuntijalausunnoilla biologeilta ja evoluutiopsykologeilta.

Dokumentti nolasi norjalaiset yhteiskuntatieteilijät ja herätti laajan julkisen keskustelun Norjan mediassa.

Myöhemmin Pohjoismainen ministerineuvosto sulki Oslon yliopiston yhteydessä toimineen pohjoismaisen sukupuolentutkimuksen tutkimuslaitoksen Nordic Gender Instituten.

Yksi dokumenttisarjan havainnoista oli ”norjalainen tasa-arvoparadoksi”: vaikka Norja on asenteiltaan ja arvoiltaan maailman tasa-arvoisimpiin kuuluva maa, sen työmarkkinat ovat vahvasti segregoituneet miesten ja naisten töihin. Sama ilmiö näkyy myös Suomessa ja monessa muussa tasa-arvoisessa maassa. Mitä enemmän valinnanvapautta ihmisillä on, sitä sukupuolistereotyyppisempiä uravalintoja he tekevät.

Suurin osa miesten ja naisten välisistä palkkaeroista niin Suomessa kuin Norjassakin selittyvät miesten ja naisten suosimien alojen keskipalkkojen eroilla. Samasta työstä miehet ja naiset saavat varsin tarkasti saman palkkasumman kaikissa kehittyneissä maissa.

Suomen Uutiset