Kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski perustelee haluaan poistaa kansanryhmää vastaan kiihottamisen kiellon laista luovalla tavalla.

– Laissa pitäisi mieluummin puhua yksilöistä. Me emme pidä siitä, että toisia ihmisryhmiä saa pilkata enemmän kuin toisia, Koski totesi Helsingin Sanomille.

Katainen eri mieltä

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen oli eilisessä kannanotossaan Kosken kanssa toista mieltä ihmisryhmän vastaisen kiihottamisen poistamisesta.

– Sen pe­rus­teen, et­tä sa­nan­va­paus vaa­tii tä­män py­kä­län muut­ta­mis­ta, me näem­me täy­sin toi­sin päin. Sa­nat ovat te­ko­ja. Ih­mis­ar­voa ja pe­rusoi­keuk­sia pi­tää tur­va­ta se­kä teoil­la et­tä myös sa­noil­la, Katainen sanoi Pekingissä.

Kehitysapu tekee riippuvaiseksi

Jotkut tahot ovat kavahtaneet myös KNL:n kantaa, että kehitysapu pitäisi nykymuodossaan lakkauttaa. Koski perustelee kantaa HS:ssa sillä, että nykymuotoinen ke­hi­tys­apu te­kee vas­taan­ot­ta­ja­maat riip­pu­vai­sik­si tuen an­ta­jis­ta. Hä­nen mie­les­tään ke­hi­tys­mai­ta pi­täi­si tu­kea niin, et­tä o­li­si mah­dol­li­suus ih­mis­ten huo­leh­tia it­se it­ses­tään.