Mitä yhteistä on urheiluautolla ja kovaäänisellä innokkuudella hakea vierastaistelijoita integroitavaksi suomalaiseen yhteiskuntaan? Eri aikoina yhteiskunnan huipulle on muodostunut hyväosainen eliitti, joka pyrkii erottumaan muista elämäntavoillaan. Näistä syntyy ihailtua muotia, joka leviää massojen keskuuteen ja pakottaa yläluokan keksimään uusia tapoja erottautua.  Lue lisää >