Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan maatalouden tukihallinto on järjestetty Suomessa monimutkaisesti. Tarkastettavuus ja tukien saaminen Euroopan unionilta nousee tärkeämmäksi kuin rahoitus ja toiminnan vaikuttavuus.

Suomen maatalouspolitiikan tavoitteena on maataloustuotannon säilyttäminen ja EU:n tukien mahdollisimman suuri hyödyntäminen sen saavuttamisessa. Hallinnon toiminnan tehostamisessa ja hallinnollisen taakan vähentämisessä merkittävin tekijä olisi tukijärjestelmän yksinkertaistaminen. Tämä kuitenkin tarkoittaisi nykyisen maatalouspolitiikan tavoitteista tinkimistä.

Jotta tukia saataisiin varsinaiseen tarkoitukseensa, täytyy myös byrokratiaa pitää yllä mahdollisimman ”tehokkaasti” eli paljon.

Suomessa neljäs porras

Suomessa maatalouden tukihallinto on monimutkaisempi kuin useimmissa muissa EU-maissa. Suomalaisessa järjestelmässä kunnat toimivat historiallisista syistä neljäntenä portaana maa-ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja ELY-keskusten lisäksi. Useimmissa vertailukelpoisissa maissa hallinnon tasoja on vain kaksi tai enintään kolme.

ps verkkotoimitus